Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

V SA/Wa 2733/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-13

Zalewski (spr.), Protokolant st. spec. - Małgorzata Broniarek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 października 2015 r. sprawy ze skargi M. S. na decyzję Prezesa Agencji...
w ilości 4 sztuk. Według złożonych dokumentów wartość nadwyżki bezpośredniej w roku bazowym wynosiła 4,52 ESU, natomiast w roku docelowym 7,48 ESU. Po otrzymaniu Decyzji...

V SA/Wa 1785/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-30

WSA - Irena Jakubiec-Kudiura, Protokolant - st. spec. Mariusz Dzierzęcki, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 maja 2018 r. sprawy ze skargi M. G. na decyzję Prezesa...
wartość produkcji sprzedanej w okresie poprzednim , bezpośrednio poprzedzającym okres wystąpienia nadzwyczajnej zmiany warunków rynkowych, jako wartość bazową...

V SA/Wa 906/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-21

Zwolenik (spr.), Protokolant - st. ref. Justyna Gadzialska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2017 r. sprawy ze skargi Grupy Producentów Rolnych Trzody...
do Trójstronnej Umowy Ramowej o Współpracę podano przykład kalkulacji ceny tucznika, gdzie decydującym czynnikiem jest kwota bazowa zależna od ilości miejsc tuczowych. W sytuacji...