Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SA/Gl 468/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-04-29

mu specjalnego zasiłku opiekuńczego, w kwocie [...] zł, kopię decyzji ZUS o przyznaniu jego matce emerytury, w wysokości netto (do wypłaty) [...] zł, orzeczenia...
wynosi [...] zł, na co składa się emerytura matki ([...] zł) oraz pobierany przez niego 'zasiłek pielęgnacyjny' ([...] zł). Wnioskodawca dodał, że ponosi miesięczne...

II SA/Po 355/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-18

Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny...
zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015 r., poz. 1238)., Co więcej, należy mieć na uwadze, że zgodnie...