Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 44/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-17

, że wnioskodawczyni samodzielnie prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe i utrzymuje się z przyznanego zasiłku specjalnego w wysokości [...] zł oraz zasiłku opiekuńczego w wysokości...
r. zmieniającą decyzje własną organu z dnia [...] października 2015 r. co do kwoty przyznanego wnioskodawczyni zasiłku stałego, oraz radiografię klatki piersiowej...