Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku X

II SA/Wa 235/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-15

w wysokości [...] zł oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie [...] zł. Wnioskodawca ujawnił, że posiada majątek w postaci domu o powierzchni [...] zł. Wnioskodawca ujawnił...
, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną, synem i córką. Rodzina utrzymuje się z dochodu w łącznej kwocie [...] zł na który składają się zasiłek stały...

II SO/Wa 60/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-05

się z zasiłku opiekuńczego w wysokości około [...] zł. Wyliczył, że ponosi wydatki na opłacenie czynszu w wysokości [...] zł, usług telewizyjnych i telefonicznych - [...] zł, koszty...
Rady Ministrów z dnia [...] listopada 2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania emerytury specjalnej postanawia: 1. umorzyć postępowanie w sprawie przyznania prawa...