Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 658 Bezczynność X

III SAB/Kr 73/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-09-09

Pomocy Społecznej w sprawie przyznania zasiłku specjalnego celowego została załatwiona poprzez wydanie postanowienia z dnia 26 lipca 2016 r. Tym samym Kolegium Odwoławcze...
postanawia: odrzucić skargę. W dniu 18 marca 2016 r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, działając z upoważnienia Wójta Gminy, wydał decyzję w przedmiocie przyznania zasiłku...