Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SO/Op 38/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-10-06

najmu, utrzymuje się ze specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwocie 520 zł miesięcznie. Wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, poprzez ustanowienie...
prawa pomocy w części., Wnioskodawczyni oświadczyła, że obecnie ma jedynie dochód z zasiłku opiekuńczego w kwocie 520 zł., W ocenie orzekającego, należy stwierdzić, że fakt...

II SA/Rz 994/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-05-04

specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 520 zł oraz renta męża skarżącej w wysokości 1084,28 zł. Wnioskodawczyni podkreśliła, że z uwagi na to, że odebrano jej prawo...
, bowiem w skład wspólnego gospodarstwa domowego wchodzi jeszcze syn, który jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku, a jedyne dochody rodziny to otrzymywany przez skarżącą...

II SO/Op 37/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-10-05

wnioskodawczyni podała, że prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe, mieszka w mieszkaniu socjalnym o powierzchni [...] m² i utrzymuje się ze specjalnego zasiłku opiekuńczego...