Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SO/Ke 9/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-07-19

jej orzeczenie o niepełnosprawności. Mąż, który był jej opiekunem stracił prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wnioskodawczyni oczekuje na wydanie nowego...
orzeczenia, a jej mąż ponownie ubiega się o specjalny zasiłek opiekuńczy. Wszyscy troje utrzymują się ze świadczeń z pomocy społecznej: zasiłku: stałego, okresowego...