Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 921/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-04-03

niejawnym sprawy ze skargi A.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego...
przyznająca jej świadczenie pielęgnacyjne., Następnie w wyniku złożenia wniosku o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego na matkę, decyzją z dnia [...] działająca...

II SA/Ol 1174/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-01-16

niejawnym sprawy ze skargi T.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego...
., Następnie w wyniku złożenia wniosku o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego na męża, decyzją z dnia [...] Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, działając...

II SA/Ol 144/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-02-17

niejawnym sprawy ze skargi I.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego...
w wyniku złożenia wniosku o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego na męża, decyzją z dnia [...] Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, działając z upoważnienia...

II SA/Ol 166/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-04-10

Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia zawiesić postępowanie sądowe. Decyzją z dnia [...] Kierownik Miejskiego...
nad niepełnosprawną babcią M.N. na okres od 21 listopada 2012 r. w wysokości 520 zł., Następnie w wyniku złożenia wniosku o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego, decyzją...

II SA/Ol 1154/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-01-16

niejawnym sprawy ze skargi Z.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego...
. W uzasadnieniu organ I instancji podniósł, że specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się o to prawo nie rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy...

II SA/Ol 1194/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-01-16

niejawnym sprawy ze skargi I.C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego...
., Następnie w wyniku złożenia wniosku o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego na męża, decyzją z dnia [...] Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, działając...

II SA/Ol 1186/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-02-13

2014r. sprawy ze skargi J. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: zawiesić...
.., W dniu 4 lipca 2013r. J. W. złożyła wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawną matką W. M...

II SA/Ol 940/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-12-10

Odwoławczego z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia zawiesić postępowanie sądowe Decyzją z dnia 23 listopada 2010 r., Prezydent E...
.), odmówił przyznania wnioskodawcy specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką, legitymująca się orzeczeniem, o niepełnosprawności w stopniu znacznym...

II SA/Ol 18/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-02-25

Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia zawiesić postępowanie sądowe. WSA/post.1 - sentencja postanowienia Decyzją...
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), który dla uzyskania specjalnego zasiłku opiekuńczego...

II SA/Ol 942/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-11-28

Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia zawiesić postępowanie sądowe. WSA/post.1 - sentencja...
w '[...]' o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawną żoną., Decyzją z dnia '[...]' wydaną przez Burmistrza '[...]' odmówiono...
1   Następne >   +2   +5   +10   17