Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej X

II SA/Ol 868/04 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2004-12-14

sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji, gdy dziecko jest pełnoletnie. Decyzji niniejszej nadać rygor natychmiastowej wykonalności., Na powyższą...

I OSK 572/17 - Wyrok NSA z 2017-09-22

natychmiastowej wykonalności. W dniu [...] września 2015 r. skarżący wniósł odwołanie do SKO w [...]. Tym samym - w ocenie organu pierwszoinstancyjnego - sprawa została...
na dzień [...] sierpnia 2015 r., termin wypłaty drugiej części zasiłku w kwocie [...] zł ustalono zaś na dzień [...] września 2015 r. Równocześnie decyzji nadano rygor...