Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Kr 488/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-06-23

[...] ustalono tzw. 'opłatę planistyczną' w wysokości 0 % - w uchwalonym planie miejscowym w § 9 ust. 7 pkt 4 zapisano 30%,, - w § 9 ust. 9 pkt 5 tekstu projektu planu...
wyłożonego do publicznego wglądu dla terenów [...] ustalono tzw. 'opłatę planistyczną' w wysokości 30 % - w uchwalonym planie miejscowym w § 9 ust. 9 pkt 3 zapisano 0%,, - w § 10...