Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

IV SA/Po 1011/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-04-20

stawki procentowej tzw. renty planistycznej (pozostawiając puste miejsce w § 17 projektu uchwały), natomiast w uchwalonym Planie ustalono tę wysokość na 15% od wzrostu...
stawki (15%) jednorazowej opłaty, tzw. renty planistycznej, dopiero na etapie uchwalania Planu przez Radę Gminy, bez uprzedniego podania tej stawki do publicznej...