Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Op 329/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-07-23

z uchwaleniem planu, a także stanowi przejaw tego, że z woli ustawodawcy renta planistyczna stała się jednym z elementów systemu danin o charakterze publicznym. Przepis...
(?) ustawy. Jeżeli rada gminy chce określić stawki procentowe opłaty planistycznej, to zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu, jest to możliwe tylko wówczas...

II SA/Ol 100/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-04-05

, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 cyt. ustawy (renta planistyczna). Organem uprawnionym do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania...
do podjęcia uchwały określającej stawki procentowej opłaty planistycznej w przypadkach wymienionych w art. 58 i 63 cyt. ustawy, to prawodawca zamieściłby stosowną normę...

II SA/Gl 134/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-05-31

. 36 ust. 4 ustawy, gdyż stawkami procentowymi na podstawie których ustala się rentę planistyczną objęto tylko niektóre jednostki planu a nie cały obszar dla którego plan...
. Nawet gdyby przyjąć, że z uwagi na zakres zmian ponowienie uzgodnień nie było wymagane (co powinno znaleźć jednak wyraźne odzwierciedlenie w dokumentach planistycznych...