Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Wr 1276/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-11-16

z przepisu art. 36 ust. 3 cyt. ustawy, ale prowadziłoby do zniweczenia woli ustawodawcy, wskazującego na rentę planistyczną jako jeden z elementów systemu danin o charakterze...
sesji, na której będzie rozpatrywany projekt planu,, 13) przedstawia wojewodzie uchwałę rady gminy, wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem,, 14...

II SA/Wr 1275/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-11-16

. 36 ust. 3 cyt. ustawy, ale prowadziłoby do zniweczenia woli ustawodawcy, wskazującego na rentę planistyczną jako jeden z elementów systemu danin o charakterze publicznym...
z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem,, 14)kieruje, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, uchwałę rady gminy do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym...

II SA/Wr 1280/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-11-16

. ustawy, ale prowadziłoby do zniweczenia woli ustawodawcy, wskazującego na rentę planistyczną jako jeden z elementów systemu danin o charakterze publicznym., Ponadto...
planu,, 13) przedstawia wojewodzie uchwałę rady gminy, wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem,, 14)kieruje, w terminie nie dłuższym niż 30 dni...

II SA/Wr 1279/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-11-16

planistyczną w celu oceny zgodności z prawem,, 14)kieruje, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, uchwałę rady gminy do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym., W art...
lub jej ustaleniu, odpowiednie stosowanie art. 18 ust. 2 Ustawy oznacza., iż w procedurze planistycznej zarząd winien uwzględnić podjęcie czynności przewidzianej w art. 18 ust. 2 pkt 5...

II SA/Wr 1278/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-11-16

z przepisu art. 36 ust. 3 cyt. ustawy, ale prowadziłoby do zniweczenia woli ustawodawcy, wskazującego na rentę planistyczną jako jeden z elementów systemu danin o charakterze...
, na której będzie rozpatrywany projekt planu,, 13) przedstawia wojewodzie uchwałę rady gminy, wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem,, 14...

II SA/Wr 1277/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-11-16

wojewodzie uchwałę rady gminy, wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem,, 14)kieruje, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, uchwałę rady gminy...
polegającej na podwyższeniu stawki lub jej ustaleniu, odpowiednie stosowanie art. 18 ust. 2 Ustawy oznacza, iż w procedurze planistycznej zarząd winien uwzględnić podjęcie...