Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 972/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-11-26

Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie renty planistycznej postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi. a.bł. P. S. zaskarżył do sądu...
administracyjnego decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...], nr [...], w przedmiocie renty planistycznej. Do skargi załączył wniosek o przywrócenie terminu...

II SA/Wr 105/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-05-21

, wobec nieobecności w miejscu zamieszkania przez okres trzech miesięcy. Również z wniosku wynika, że o fakcie wydania decyzji w sprawie ustalenia renty planistycznej Z.O....
ze stwierdzenie SKO, że 'z wniosku wynika, że o fakcie wydania decyzji w sprawie ustalenia renty planistycznej' Z.O. dowiedział się w dniu 29.10.2007 r. w czasie rozmowy...

II SA/Wr 296/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-06-28

w sprawie zakończonej ostateczną decyzją ustalającą rentę planistyczną oddala skargę. Burmistrz Miasta B., decyzją wydaną w dniu 9 grudnia 2008 r. nr [...], naliczył J.S. opłatę...
decyzja ostateczną ustalającą rentę planistyczną. Z pisemnych motywów rozstrzygnięcia wynika, że Burmistrz Miasta B. potraktował wniosek jako spóźniony, gdyż wnioskodawca...

II SA/Wr 297/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-06-28

w sprawie zakończonej ostateczną decyzją ustalającą rentę planistyczną oddala skargę. Burmistrz Miasta B., decyzją wydaną w dniu 9 grudnia 2008 r. nr [...], naliczył J.S. opłatę...
decyzja ostateczną ustalającą rentę planistyczną. Z pisemnych motywów rozstrzygnięcia wynika, że Burmistrz Miasta B. potraktował wniosek jako spóźniony, gdyż wnioskodawca...

II SA/Wr 295/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-06-28

w sprawie zakończonej ostateczną decyzją ustalającą rentę planistyczną oddala skargę. Burmistrz Miasta B., decyzją wydaną w dniu 9 grudnia 2008 r. nr [...], naliczył J.S. opłatę...
decyzja ostateczną ustalającą rentę planistyczną. Z pisemnych motywów rozstrzygnięcia wynika, że Burmistrz Miasta B. potraktował wniosek jako spóźniony, gdyż wnioskodawca...

II SA/Wr 298/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-06-28

w sprawie zakończonej ostateczną decyzją ustalającą rentę planistyczną oddala skargę. Burmistrz Miasta B., decyzją wydaną w dniu 9 grudnia 2008 r. nr [...], naliczył J.S. opłatę...
decyzja ostateczną ustalającą rentę planistyczną. Z pisemnych motywów rozstrzygnięcia wynika, że Burmistrz Miasta B. potraktował wniosek jako spóźniony, gdyż wnioskodawca...

II SA/Gl 1016/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-03-17

o przywrócenie terminu skarżący przyznał, że decyzja o obciążeniu go rentą planistyczną została mu doręczona. Gdyby było inaczej to nie powinien składać wniosku...
o pobraniu od K. F. opłaty planistycznej w kwocie [...] zł w związku ze sprzedażą przez niego działki nr [...] k.m. [...] d. [...] obręb Z., o powierzchni [...] m2...