Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 725/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-13

. ustalił dla skarżących rentę planistyczną w wysokości 1.913,30 zł. Decyzję wydano na podstawie nowego operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę J. S. z dnia 1...
planistycznej była już przedmiotem oceny Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wyrażonej w wyroku z dnia 16 kwietnia 2010 r., sygn. akt IVSA/Wa 1993/09...