Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 501/09 - Wyrok NSA z 2010-03-05

jej wartości rynkowej; wysokość renty planistycznej zależy od wzrostu wartości nieruchomości, związanej z uchwalaniem, lub zmianą planu. Jeżeli wzrost jej wartości jest wynikiem...
przy ustaleniu wysokości renty planistycznej. Dla potwierdzenia tego poglądu odwołano się do wywodów prawnych zwartych w wyroku WSA w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2007 r. wydanym...