Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

II SAB/Wa 179/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-22

się bezczynności; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. oddala skargę w pozostałym zakresie. A S. wnioskiem...
, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (§ 1a). Sąd w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2...

II SAB/Rz 68/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-10-26

w [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej; II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Prezesa Wojewódzkiego...
dyscyplinarnego pracownika winnego załatwienia sprawy w terminie (pkt 3), orzeczenie, że bezczynność miała miejsce z naruszeniem prawa oraz iż, naruszenia prawa było rażące...

II SAB/Wa 661/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-27

miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 2. umarza postępowanie sądowe w pozostałym zakresie, 3. zasądza od Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. na rzecz B...
. W tych okolicznościach, zdaniem organu bezczynność w rozpoznaniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie miała miejsca bez podstawy prawnej, ani z rażącym naruszeniem prawa...

I OPP 119/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-17

wniosku nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz 3) zasądził od organu na rzecz skarżącego kwotę 100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Postanowieniem z dnia 8...
, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Skarżący nie wnosił skargi kasacyjnej od tego wyroku, a zatem postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym...

I OPP 61/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

rozpoznania wniosku. W skardze zażądał stwierdzenia przewlekłości postępowania z rażącym naruszeniem prawa od 2016 roku do chwili złożenia skargi na przewlekłość...
., Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym...

I OPP 137/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-14

Policji w [...] dopuścił się bezczynności w załatwieniu wniosku, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt. I); w pozostałym zakresie skargę oddalił (pkt...
, ponieważ nie doszło do naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie., Skarga...

III OPP 8/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-10

prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy oraz stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa., Postanowieniem z dnia 16 czerwca 2021 r. WSA...
na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki...

I OPP 151/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-16

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz 3) zasądził od organu na rzecz skarżącego kwotę 100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Postanowieniem z dnia 8 lipca 2014...
, ponieważ skarga taka, stosownie do art. 5 ust.1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym...

I OPP 100/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-22

, jako wydanego z rażącym naruszeniem prawa. Zażalenie to zostało zarejestrowane w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w dniu 24 lipca 2014 r., Wojewódzki Sąd...
na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki., Z akt sprawy...

I OPP 19/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-01

2 marca 2012 r. w zakresie pytania zawartego w punkcie 30, stwierdził, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i wymierzył organowi grzywnę., Naczelny...
Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga na przewlekłość postępowania podlega oddaleniu, albowiem nie doszło do naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy...
1   Następne >   +2   6