Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wr 367/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-08-17

z tych faktur zakupowych służy wyłącznie świadczeniu usługi komunikacji miejskiej tramwajowej., W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał:, Możliwość korzystania...
się również tak, że żaden pasażer nie korzysta z przejazdu (tramwaj, autobus jedzie pusty). Nie ma to żadnego znaczenia przy świadczeniu tej usługi przez Gminę, bowiem Gmina...