Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I FSK 1128/12 - Wyrok NSA z 2013-06-12

w odniesieniu do przychodów oraz notami obciążeniowymi w odniesieniu do kosztów. Odmienne podejście skutkowałoby wystawianiem przez Partnerów Konsorcjum 'pustych' faktur...
fakturami VAT. Tym samym w sprawie nie dojdzie do wystawienia tzw. 'pustych faktur'. Organ wskazał na uzasadnienie orzeczenia w sprawie C-77/01 EDM2 Trybunału...

I FSK 1068/12 - Wyrok NSA z 2013-06-25

przez kontrahenta spółki (z prawnego punktu widzenia nie doszło do ich skutecznego zawarcia), a wystawione do tych umów faktury należy uznać za tzw. 'puste faktury' w rozumieniu art...
na uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy, że wystawione przez niego faktury są 'fakturami pustymi' (art. 108 ustawy o VAT) stanowisko spółki w zakresie pytania nr 3 uznał...

III SA/Wa 19/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-11

faktycznego nabywcy; ten, kto nie jest rzeczywistym nabywcą towaru lub usługi, (np. w przypadku tzw. 'pustych faktur'), takiej możliwości jest pozbawiony (por. wyrok WSA...
skorygowania błędu w otrzymanej fakturze w nazwie i numerze NIP nabywcy., Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynikało, że w dniu 30 czerwca 2011 r...

I SA/Ke 525/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-10-24

błędnie czy też fakturami pustymi, gdyż przed ich udzieleniem faktury dokumentujące transakcję wskazywały rzeczywistą wysokość obrotu. W odniesieniu do rabatów (premii...
pieniężnych) nie zachodzi zatem co do zasady niebezpieczeństwo związane z fikcyjnymi, czy też pustymi fakturami. Podstawę do ewentualnego umniejszenia podstawy opodatkowania...

I SA/Ke 524/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-10-24

czy też fakturami pustymi, gdyż przed ich udzieleniem faktury dokumentujące transakcję wskazywały rzeczywistą wysokość obrotu. W odniesieniu do rabatów (premii pieniężnych...
) nie zachodzi zatem co do zasady niebezpieczeństwo związane z fikcyjnymi, czy też pustymi fakturami. Podstawę do ewentualnego umniejszenia podstawy opodatkowania stanowi...

I SA/Ke 523/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-10-30

2/12. W odniesieniu do rabatów (premii pieniężnych) nie mamy bowiem do czynienia z fakturami wystawionymi błędnie czy też fakturami pustymi, gdyż przed ich udzieleniem...
związane z fikcyjnymi, czy też pustymi fakturami. Podstawę do ewentualnego umniejszenia podstawy opodatkowania stanowi dopiero posiadanie potwierdzenia otrzymania korekty...

I SA/Ke 519/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-10-24

wystawionymi błędnie czy też fakturami pustymi, gdyż przed ich udzieleniem faktury dokumentujące transakcję wskazywały rzeczywistą wysokość obrotu. W odniesieniu do rabatów (premii...
pieniężnych) nie zachodzi zatem co do zasady niebezpieczeństwo związane z fikcyjnymi, czy też pustymi fakturami. Podstawę do ewentualnego umniejszenia podstawy...

I SA/Ke 522/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-10-30

2/12. W odniesieniu do rabatów (premii pieniężnych) nie mamy bowiem do czynienia z fakturami wystawionymi błędnie czy też fakturami pustymi, gdyż przed ich udzieleniem...
związane z fikcyjnymi, czy też pustymi fakturami. Podstawę do ewentualnego umniejszenia podstawy opodatkowania stanowi dopiero posiadanie potwierdzenia otrzymania korekty...

I SA/Ke 520/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-10-24

błędnie czy też fakturami pustymi, gdyż przed ich udzieleniem faktury dokumentujące transakcję wskazywały rzeczywistą wysokość obrotu. W odniesieniu do rabatów (premii...
pieniężnych) nie zachodzi zatem co do zasady niebezpieczeństwo związane z fikcyjnymi, czy też pustymi fakturami. Podstawę do ewentualnego umniejszenia podstawy opodatkowania...

I SA/Ke 526/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-10-24

. W odniesieniu do rabatów (premii pieniężnych) nie mamy bowiem do czynienia z fakturami wystawionymi błędnie czy też fakturami pustymi, gdyż przed ich udzieleniem faktury...
z fikcyjnymi, czy też pustymi fakturami. Podstawę do ewentualnego umniejszenia podstawy opodatkowania stanowi dopiero posiadanie potwierdzenia otrzymania korekty faktury...
1   Następne >   2