Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Kr 558/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-05-05

kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby'. Stanowi on, iż pozycja CN 1905 obejmuje...
, ze względu na które dokument CMR wraz z fakturą zostały uznane za nieistotne., Co do zaś oceny zarzutu w zakresie, w którym dotyczył on naruszenia art. 191 O.p., zgodnie...

I SA/Go 71/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-04-21

pasażerów korzystających w danym momencie z usługi przejazdu. Może zdarzyć się również tak, że żaden pasażer nie korzysta z przejazdu (autobus jedzie pusty). Nie ma to żadnego...
autobusowej ilości kursów w danym okresie, doliczając do nich dojazdy i zjazdy do i z zajezdni. Spółka wystawiać będzie Gminie miesięczne faktury VAT na kwotę wyliczonej...