Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gd 1301/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-29

., Niezależnie od tego, zgodzić się należy ze skarżącą, że w treści wniosku nie wskazywano wprost na okoliczność wystawiania tzw. pustych faktur przez współpracujących z nią agentów...
jakiejkolwiek usługi w tym zakresie, tak więc wystawiona przez agenta na rzecz skarżącej pierwotna faktura ma charakter faktury pustej (nie dokumentującej rzeczywistych...

I SA/Gd 1261/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-14

podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 0% stawki podatku dla usług transportu towarów z portu morskiego do odbiorcy w Polsce lub innym kraju UE, transportu pustych...
od towarów i usług. Wnioskodawca nie posiada wiedzy czy i w jakim terminie towary uzyskają status wspólnotowy., 2), Wnioskodawca świadczy usługę transportu pustych...

I SA/Gd 1262/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-14

za przekroczenie terminu odbioru kontenera z portu (tzw. demurrage), opłata za przekroczenie terminu zwrotu pustego kontenera do portu po rozładunku kontenera...
zwrotu pustego kontenera do portu po rozładunku kontenera (tzw. detention), usługi agenta celnego (sporządzenie i złożenie zgłoszenia celnego i ewentualnych innych...

I SA/Kr 1066/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-23

, NFZ dokonuje ich weryfikacji oraz potwierdza kwotę, na którą jest możliwe wystawienie faktury za dany miesięczny okres rozliczeniowy- na podstawie tej informacji Spółka...
wystawia na rzecz NFZ fakturę, która jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia. Spółka zaznaczyła jednak , iż w praktyce zdarza się, że liczba wykonanych przez nią świadczeń...