Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Krajowej Administracji Skarbowej X

III SA/Wa 1773/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-21

czy przedłużenie blokady rachunku (art. 119 zw. O.p.) ma zastosowanie do należności z tytułu tzw. pustych faktur, a po drugie czy organ wykazał przesłankę 'uzasadnionej obawy...
'. Pierwsze zagadnienie związane jest z charakterem prawnym należności z tytułu tzw. pustych faktur. Jak powszechnie przyjmuje się zarówno w nauce prawa podatkowego...

III SA/Wa 2396/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-27

wystawionych przez spółkę, jako tzw. 'pustych faktur', nie związanych z faktycznymi transakcjami; art. 121 w zw. z art. 119zzb § 4 O.p. poprzez jego niezastosowanie, tj...
w swoich rozliczeniach faktury VAT niedokumentujące rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, która to okoliczność ma wpływ na prawo Spółki do obniżenia podatku należnego o podatek...

III SA/Wa 1950/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-13

niedokumentujących rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, przyjmując tzw. 'puste faktury', a następnie wykorzystując je w rozliczeniu podatku od towarów i usług, prowadził nierzetelne...
negatywnie na ocenę możliwości podważenia transakcji i zarzutu podejrzenia korzystania z tzw. pustych faktur);, 8. art. 122, 191 w zw. z 187 O.p. poprzez przekroczenie granic...

VIII SA/Wa 15/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-24

do przyjęcia, aby podatnik uczestniczył w nielegalnym procederze związanym z obrotem 'pustymi' fakturami. W uzasadnieniu postanowienia wskazał, iż nabycia towarów handlowych...
procederze związanym z obrotem pustymi fakturami, w sytuacji gdy faktury te obrazują rzeczywiste zdarzenia gospodarcze, czego dowodem jest m.in. fakt istnienia przedmiotów...

III SA/Wa 684/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-23

poprzez deklarowanie podatku naliczonego wynikającego z 'pustych' faktur VAT od zakwestionowanych podmiotów najprawdopodobniej zaniżała zobowiązania z tytułu sprzedaży...
. z o. o., [...] Sp. z o. o., [...] Sp. z o. o., [...] Sp. z o. o., [...] Sp. z o. o., [...] Sp. z o. o. oraz [...] Sp. z o. o. są tzw. pustymi fakturami. W związku z powyższym...

III SA/Wa 1346/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-07

oraz A. [...] Sp. z o.o. są tzw. pustymi fakturami. W związku z powyższym podmiotowi kwalifikowanemu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w łącznej kwocie 1.000.560,26 zł...
faktur VAT niedokumentujących rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, poprzez posługiwanie się tzw. 'pustymi fakturami', tzn. uwzględnianie ich w rozliczeniu podatku...

III SA/Wa 2227/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-19

przez przywołane podmioty rzeczywistej działalności, a jedynie działalności polegającej na wystawianiu tzw. pustych faktur, nie dokumentujących rzeczywistych zdarzeń...
było wystawianie tzw. pustych faktur VAT. W ocenie Szefa KAS zachodzi zatem duża obawa, że skutkowało to bardzo znaczącym obniżeniem zobowiązań Spółki w podatku od towarów...

III SA/Wa 2534/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-09

polegających na obniżeniu podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tzw. pustych faktur VAT., Następnie postanowieniem z [...] sierpnia 2021 r., Szef KAS...
z tzw. pustych faktur VAT., Szef KAS podkreślił, że Skarżąca została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców z dniem 30 stycznia 2020 r. przez S. sp. z o.o. (podmiot...

III SA/Wa 188/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-17

a pośrednimi dostawcami podmiotu kwalifikowanego mieściły się w przedziale od 60% do 90% wartości wykazanych faktur VAT. Z kolei płatności wyłącznie pomiędzy pośrednimi...
dostawcami mieściły się w przedziale od 13% do 160%, bądź też nie stwierdzono żadnych płatności., 10. Wskazani powyżej bezpośredni oraz pośredni dostawcy faktur VAT do podmiotu...

III SA/Wa 2064/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-26

i usług. Faktury tzw. 'puste', nie powodują powstania obowiązku podatkowego po stronie sprzedawcy, wiążą się natomiast zgodnie z przepisem art. 108 ustawy o VAT...
kontrahenta oraz świadomego uczestnictwa w tzw. karuzeli podatkowej i w wystawianiu tzw. pustych faktur. Szef KAS wskazał, że powołana okoliczność faktyczna odnosząca...
1   Następne >   3