Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Krajowej Administracji Skarbowej X

III SA/Wa 1773/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-21

czy przedłużenie blokady rachunku (art. 119 zw. O.p.) ma zastosowanie do należności z tytułu tzw. pustych faktur, a po drugie czy organ wykazał przesłankę 'uzasadnionej obawy...
'. Pierwsze zagadnienie związane jest z charakterem prawnym należności z tytułu tzw. pustych faktur. Jak powszechnie przyjmuje się zarówno w nauce prawa podatkowego...

III SA/Wa 2396/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-27

wystawionych przez spółkę, jako tzw. 'pustych faktur', nie związanych z faktycznymi transakcjami; art. 121 w zw. z art. 119zzb § 4 O.p. poprzez jego niezastosowanie, tj...
w swoich rozliczeniach faktury VAT niedokumentujące rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, która to okoliczność ma wpływ na prawo Spółki do obniżenia podatku należnego o podatek...

III SA/Wa 1950/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-13

niedokumentujących rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, przyjmując tzw. 'puste faktury', a następnie wykorzystując je w rozliczeniu podatku od towarów i usług, prowadził nierzetelne...
negatywnie na ocenę możliwości podważenia transakcji i zarzutu podejrzenia korzystania z tzw. pustych faktur);, 8. art. 122, 191 w zw. z 187 O.p. poprzez przekroczenie granic...

III SA/Wa 684/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-23

poprzez deklarowanie podatku naliczonego wynikającego z 'pustych' faktur VAT od zakwestionowanych podmiotów najprawdopodobniej zaniżała zobowiązania z tytułu sprzedaży...
. z o. o., [...] Sp. z o. o., [...] Sp. z o. o., [...] Sp. z o. o., [...] Sp. z o. o., [...] Sp. z o. o. oraz [...] Sp. z o. o. są tzw. pustymi fakturami. W związku z powyższym...

III SA/Wa 188/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-17

a pośrednimi dostawcami podmiotu kwalifikowanego mieściły się w przedziale od 60% do 90% wartości wykazanych faktur VAT. Z kolei płatności wyłącznie pomiędzy pośrednimi...
dostawcami mieściły się w przedziale od 13% do 160%, bądź też nie stwierdzono żadnych płatności., 10. Wskazani powyżej bezpośredni oraz pośredni dostawcy faktur VAT do podmiotu...

III SA/Wa 2064/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-26

i usług. Faktury tzw. 'puste', nie powodują powstania obowiązku podatkowego po stronie sprzedawcy, wiążą się natomiast zgodnie z przepisem art. 108 ustawy o VAT...
kontrahenta oraz świadomego uczestnictwa w tzw. karuzeli podatkowej i w wystawianiu tzw. pustych faktur. Szef KAS wskazał, że powołana okoliczność faktyczna odnosząca...

III SA/Wa 203/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-25

prawdopodobieństwo, iż rozliczone przez podatnika faktury VAT wystawione przez [...] Sp. z o.o. są tzw. pustymi fakturami, o których mowa w przepisie art. 88 ust. 3a pkt 4...
podatku od towarów i usług za okres od września 2018 r. do marca 2019 r. ujął faktury VAT niedokumentujące faktycznych zdarzeń gospodarczych., Następnie Szef KAS...

I FSK 1351/20 - Wyrok NSA z 2021-03-05

. [...] sp. z o. o. z dużym prawdopodobieństwem nie dokumentują rzeczywistych transakcji gospodarczych i są tzw. pustymi fakturami, o których mowa w art. 88 ust. 3a pkt 4 lit...
faktury VAT niedokumentujące faktycznych zdarzeń gospodarczych., Następnie Szef KAS postanowieniem z dnia 21 listopada 2019 r. (utrzymanym w mocy opisanym na wstępie...

I FSK 258/21 - Wyrok NSA z 2021-04-08

niejednokrotnie wskazywano, że określone działania podatnika, takie jak ukrywanie dochodów czy uczestnictwo w procederze wystawiania pustych faktur, mogą usprawiedliwiać...
dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i uznanie w sposób niejako 'automatyczny', iż podmiot kwalifikowany ujął w ewidencjach podatkowych faktury VAT niedokumentujące...

III SA/Wa 1527/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-30

w rozliczeniu tzw. 'pustych faktur' o znacznej wartości, składają się na konkluzję, że istnieje uzasadniona obawa wykonania zobowiązania podatkowego., Odnosząc...
uczestnikiem procederu polegającego na wprowadzaniu do obiegu prawnego faktur dokumentujących czynności, które w rzeczywistości nie miały miejsca, która to okoliczność ma wpływ...
1   Następne >   2