Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X

III SA/Kr 1426/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-02-11

podtopiła pomieszczenia budynku mieszkalnego znajdujące się na parterze: kuchnię, 2 pomieszczenia puste i 1 pomieszczenie z hydroforem. M. K. twierdził, że w dwóch pustych...
ale odmówił podpisania protokołu) ustalono, że dwa puste pomieszczenia znajdujące się na parterze domu mieszkalnego w suterynach nie posiadają instalacji elektrycznych (brak...

IV SA/Po 1047/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-05-05

. (zwany dalej także 'Wnioskodawcą' lub 'Skarżącym') zwrócił się do Prezydenta Miasta K. o przyznanie pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na: zakup gazu do pustej...
. zasiłek celowy w kwocie [...]zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu opału na sezon grzewczy [...] w tym węgla i drewna opałowego, napełnienia pustej butli gazowej...

I OSK 323/14 - Wyrok NSA z 2015-09-10

do stycznia 2013 jeden i przydziału kwaterunkowego drugi), natomiast trzecie mieszkanie jest puste. Opłaty za wynajem są zajęte przez komornika w związku z zaległymi...
za lipiec 2012r wynosił zatem 474,00 zł, natomiast udokumentowane wydatki to opłata za pokój w hotelu w wysokości 620 zł oraz faktura za leki w wysokości 12,40 zł. Należność...

III SA/Kr 13/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-09

najmu do stycznia 2013 jeden i przydziału kwaterunkowego drugi), natomiast trzecie mieszkanie jest puste. Opłaty za wynajem są zajęte przez komornika w związku...
za pokój w hotelu w wysokości 620 zł oraz faktura za leki w wysokości 12,40 zł. Należność za pobyt w hotelu do 31 lipca 2012r została uregulowana. Podczas przeprowadzania...

II SA/Lu 48/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-08-11

współpracy w pracownikiem socjalnym wskazała, że pracownik socjalny dawał jej do podpisania puste kartki, twierdząc, że je później uzupełni, dlatego odmówiła podpisania...
nagłego zachorowania, wywołanego nieprawidłową dietą, brakiem lekarstw, na co powołała się we wniosku. Ponadto dostarczone faktury nie potwierdzają ponoszenia dużych...

III SA/Kr 12/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-09

(na zasadzie umowy najmu do stycznia 2013 jeden i przydziału kwaterunkowego drugi), natomiast trzecie mieszkanie jest puste. Opłaty za wynajem są zajęte przez komornika...
to opłata za pokój w hotelu w wysokości 620 zł oraz faktura za leki w wysokości 12,40 zł. Należność za pobyt w hotelu do 31 lipca 2012r została uregulowana. Podczas...

I SA/Wa 961/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-29

, że w uzasadnieniach decyzji organu pomocy społecznej poświadczono nieprawdę, skarżącemu nigdy nie przedstawiano do zawarcia żadnego kontraktu socjalnego, podsuwano puste...
Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] o przyznanie zasiłku okresowego i celowego na zakup opału, butli gazu oraz pokrycia opłaty za faktury za prąd i zakup leków, uzasadniając...

IV SA/Gl 338/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-15

mieszkanie stoi puste, a matce, która pobiera 1 168,88 zł emerytury można zapewnić opiekę w znacznie mniej kosztowny sposób., Oświadczyła, że wraz z siostrą podejmie kroki...
., Zakwestionowała obliczenie organu kosztów wizyt u specjalistów. Jej zdaniem organ przeprowadzając wywiad środowiskowy w sierpniu 2014r., nie mógł uwzględnić faktur i dowodów zapłaty...

IV SA/Po 141/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-08-18

wskazało, że w aktach sprawy znajduje się faktura nr [...] z [...] sierpnia 2019 r. w wysokości [...] zł za zużycie wody i odprowadzenie ścieków oraz że na podstawie faktury...
), napełnienia pustej butli gazowej ([...] zł), zakupu odzieży jesienno-zimowej: kurtki ocieplanej, spodni, butów i czapki ([...] zł). Zdaniem Skarżącego prawidłowo przyznano...

III SA/Kr 2021/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-19

jak jest pusty żołądek. Prośbę o pomoc finansową na lipiec skarżąca złożyła 30 czerwca. Podczas wywiadu środowiskowego uznano tę datę. Dnia 1 lipca udała się do Filii...
jaki będzie koszt sporządzenia takiej dokumentacji lub przedłożyć fakturę wystawioną za jej sporządzenie., Organ przywołał art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 3 u.p.s. Mając...
1   Następne >   2