Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X

III SA/Po 421/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-25

nie dokonywała sprzedaży i nie była dostawcą oleju napędowego na rzecz skarżącego, lecz jedynie wystawiała tzw. 'puste' faktury, mające dokumentować te transakcje, wynikają...
tzw. 'puste faktury', co w szczególności wynika z postępowań kontrolnych dotyczących tej spółki., Podkreślić należy, że organy podatkowe nie miały w tej sytuacji obowiązku...

I SA/Ol 750/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-01-04

się generowaniem tzw. 'pustych faktur'., Zdaniem organu, strona nie sprawdziła możliwości technicznych i organizacyjnych kontrahenta oraz nie posiadała wiedzy...
wystawiania tzw. 'pustych faktur' wiąże się najczęściej z dążeniem do podwyższenia kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym bądź podatku naliczonego w rozliczeniu podatku...

III SA/Gl 293/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-08-20

podatku akcyzowego i opłaty paliwowej nie określa obowiązku zapłaty podatku akcyzowego i opłaty paliwowej w przypadku tzw. 'pustych faktur' jak to ma miejsce w przypadku ustawy...
o podatku od towarów i usług (art. 108). Uznał, że skoro wystawca nie posiadając oleju napędowego wystawiał 'puste faktury', to oczywistym jest że nie mógł ich sprzedać...

III SA/Po 259/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-03

, zbiorników na paliwo, dystrybutorów, cystern ciężarowych). Wskazane spółki były dla zorganizowanej grupy przestępczej prawnymi narzędziami do obrotu pustymi fakturami. W wyniku...
oleju napędowego, m.in., fakturami wystawionymi przez W. Sp. z o.o. w P., I. Sp. z o.o. w P. oraz przez D. Sp. z o.o. w P. W toku postępowania ustalono, że w badanym okresie...

V SA/Wa 478/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-21

źródła. Zakup towaru dokumentowano pustymi fakturami VAT wystawionymi przez A. Sp. z o.o., która nie dokonała faktycznej sprzedaży paliwa. Okoliczności te świadczą...

V SA/Wa 477/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-14

pochodzącego z niewiadomego źródła. Zakup towaru dokumentowano pustymi fakturami VAT wystawionymi przez A. Sp. z o.o., która nie dokonała faktycznej sprzedaży paliwa...

III SA/Po 1257/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-06-12

jako dowody w niniejszym postępowaniu wynika, że firmy A i B w rzeczywistości nie sprzedawały paliw, a tylko taką działalność pozorowały poprzez wystawianie 'pustych' faktur VAT...
Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu wynika, że faktury VAT wystawiane przez firmy A i B na rzecz W. K. są fakturami nierzetelnymi, tj. niepotwierdzającymi...

I SA/Bd 38/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-03-07

obrotu olejem napędowym. Działalność gospodarcza tych spółek polegała na wystawianiu tzw. pustych faktur. Ww. spółki w rzeczywistości nie nabyły towaru, będącego przedmiotem...
, aby dostawcy spornego oleju do J. Sp. z o.o. byli znani. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w B. dowiódł bowiem, że faktury wystawione na kontrolowanego przez Spółki: T...

III SA/Po 908/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-06-07

zaewidencjonowane i wprowadzone do obiegu prawnego tzw. 'puste faktury' VAT firmowane przez J. Sp. z o.o., [...], [...] nr [...], NIP: [...]. Łączna ilość nabytego...
dowodów na podstawie których możliwym było określenie parametrów fizykochemicznych nabytego przez Skarżącego paliwa na podstawie firmowanych przez spółkę J. faktur...