Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X

III SA/Po 1036/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-02-03

, które usunęły z jego dokumentacji puste faktury firmy B. . Również zapłacony został podatek dochodowy z odsetkami. Z swej dokumentacji usunął wszystkie faktury związane...
z nielegalnych źródeł i dalej sprzedawane było do drobnych dostawców jako pełnowartościowy olej napędowy, jak również tzw. 'puste faktury' VAT za którymi nie było obrotu...

III SA/Po 421/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-25

nie dokonywała sprzedaży i nie była dostawcą oleju napędowego na rzecz skarżącego, lecz jedynie wystawiała tzw. 'puste' faktury, mające dokumentować te transakcje, wynikają...
tzw. 'puste faktury', co w szczególności wynika z postępowań kontrolnych dotyczących tej spółki., Podkreślić należy, że organy podatkowe nie miały w tej sytuacji obowiązku...

I SA/Ol 750/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-01-04

się generowaniem tzw. 'pustych faktur'., Zdaniem organu, strona nie sprawdziła możliwości technicznych i organizacyjnych kontrahenta oraz nie posiadała wiedzy...
wystawiania tzw. 'pustych faktur' wiąże się najczęściej z dążeniem do podwyższenia kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym bądź podatku naliczonego w rozliczeniu podatku...

III SA/Gl 293/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-08-20

podatku akcyzowego i opłaty paliwowej nie określa obowiązku zapłaty podatku akcyzowego i opłaty paliwowej w przypadku tzw. 'pustych faktur' jak to ma miejsce w przypadku ustawy...
o podatku od towarów i usług (art. 108). Uznał, że skoro wystawca nie posiadając oleju napędowego wystawiał 'puste faktury', to oczywistym jest że nie mógł ich sprzedać...

III SA/Po 259/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-03

, zbiorników na paliwo, dystrybutorów, cystern ciężarowych). Wskazane spółki były dla zorganizowanej grupy przestępczej prawnymi narzędziami do obrotu pustymi fakturami. W wyniku...
oleju napędowego, m.in., fakturami wystawionymi przez W. Sp. z o.o. w P., I. Sp. z o.o. w P. oraz przez D. Sp. z o.o. w P. W toku postępowania ustalono, że w badanym okresie...

V SA/Wa 478/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-21

źródła. Zakup towaru dokumentowano pustymi fakturami VAT wystawionymi przez A. Sp. z o.o., która nie dokonała faktycznej sprzedaży paliwa. Okoliczności te świadczą...

V SA/Wa 477/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-14

pochodzącego z niewiadomego źródła. Zakup towaru dokumentowano pustymi fakturami VAT wystawionymi przez A. Sp. z o.o., która nie dokonała faktycznej sprzedaży paliwa...

III SA/Po 1257/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-06-12

jako dowody w niniejszym postępowaniu wynika, że firmy A i B w rzeczywistości nie sprzedawały paliw, a tylko taką działalność pozorowały poprzez wystawianie 'pustych' faktur VAT...
Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu wynika, że faktury VAT wystawiane przez firmy A i B na rzecz W. K. są fakturami nierzetelnymi, tj. niepotwierdzającymi...

III SA/Po 1622/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-05-31

, a w zorganizowanej grupie przestępczej pełniła jedynie rolę 'bufora', wprowadzającego przy pomocy tzw. 'pustych faktur' do obrotu olej napędowy pochodzący z nieznanego źródła. Transakcje...
. , posługując się nierzetelnymi fakturami VAT, w których jako wystawca widnieje B. sp. z o. o., od stycznia do listopada 2016 r. posiadał i zużył do napędu pojazdów...

III SA/Po 606/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-22

na rzecz strony wynikającej z tych faktur, faktyczny dostawca towaru udokumentowanego fakturami wystawionymi przez ww. spółkę jest nieznany, a P. N. pokrywał pustymi...
., mająca potwierdzać wystawienia fikcyjnych faktur przez [...] spółka z o.o., z czym miałby się wiązać obowiązek zapłaty podatku akcyzowego, korzysta z domniemania...
1   Następne >   2