Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Powiatu X

II SA/Bd 726/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-05-12

niejawnym wniosku J.G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] z dnia [...] maja 2008 r., nr [...] w sprawie ustalenia zasad...
prywatyzacji spółki Szpital [...] sp. z o.o. w [...] w drodze zbycia udziałów w Spółce postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu. Postanowieniem z dnia 26 marca 2009r...

II GZ 400/21 - Postanowienie NSA z 2021-12-09

odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi Gminy Skarżysko-Kamienna na uchwałę Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 maja 2021 r...
412/21 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach odmówił Gminie Skarżysko-Kamienna przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi na uchwałę Rady Powiatu...

II SA/Bd 726/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-01-26

niejawnym wniosku J. G. o przywrócenie terminu do złożenia skargi w sprawie z jej skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] z [...] maja 2008 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia...
zasad prywatyzacji spółki Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w [...] w drodze zbycia udziałów w Spółce postanowił: odmówić przywrócenia terminu do złożenia skargi. Skarżąca J...

II OZ 283/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-24

postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2016 r., sygn. akt VIII SA/Wa 247/16 o przywróceniu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej...
i odrzucające wniosek Rady Powiatu G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi M. D. na uchwałę Rady Powiatu G. z dnia [...] grudnia 2015 r...

II OZ 855/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-13

. o przywrócenia terminu do wniesienia skargi na uchwałę Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 maja 2008 r., nr XXI/121/08 w sprawie ustalenia zasad prywatyzacji spółki...
726/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy odrzucił wniosek J. G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia...

VIII SA/Wa 247/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-13

niejawnym w Radomiu sprawy z wniosku Rady Powiatu [...] o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi M. D. na uchwałę Rady Powiatu...
[...] z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego postanawia : przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej. Wyrokiem z dnia...

IV SA/Po 1032/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-10-18

we W. o przywrócenie terminu do złożenia skargi na uchwałę Rady Powiatu w Śremie z dnia 9 czerwca 2011r. nr X/69/11 w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu...
Opieki Zdrowotnej postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi Rada Powiatu w Śremie w dniu 9 czerwca 2011r. podjęła uchwałę nr X/69/11 w sprawie...

II SAB/Gl 8/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-09

o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi postanawia: przywrócić skarżącemu wnioskowany termin. Pismem złożonym osobiście w dniu [...] r. skarżący T. P...
zasad wynajmu lokali mieszkalnych wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi., Postanowieniem tut. Sądu z dnia 12 maja 2008 r. przywrócono skarżącemu...

II SA/Go 412/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-09-03

. na posiedzeniu niejawnym wniosku pełnomocnika Z.S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp...
ze zm.) odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Wyrokiem z dnia 18 czerwca 2013r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. oddalił skargę Z.S....

VIII SA/Wa 247/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-06

postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 13 grudnia 2016 r. sygn. akt: VIII SA/Wa 247/16 o przywróceniu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej; 2...
) odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 13 kwietnia 2016 r., po rozpoznaniu skargi M...
1   Następne >   +2   +5   9