Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol

I OZ 619/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-23

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi P. S. na uchwałę Rady Miejskiej w Mikstacie nr XXXV/234/2014 z dnia 19 września 2014 r. w przedmiocie zgody...
2015 r., sygn. akt IV SA/Po 101/15, odrzucił wniosek P. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi., W uzasadnieniu Sąd wskazał, że skarżąca pismem z dnia 9 stycznia...

II SA/Łd 109/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-02-05

w dniu 5 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku pełnomocnika K. P. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku...
oraz wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi B. P. i K. P. oraz A. Z. i R. Z. na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. z dnia...

IV SA/Po 101/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-21

niejawnym wniosku P.S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi P.S. na uchwałę Rady Miejskiej w M. nr [...] z dnia [...] września 2014 r...
zasad sprzedaży udziałów w nieruchomości., Następnie pismem z dnia [...] stycznia 2015 r. skarżąca sprostowała swoje twierdzenie zawarte we wniosku o przywrócenie terminu...

III SA/Kr 886/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-11-14

2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi K. B. na uchwałę Rady Miasta z dnia 8 września 2010 r...
Centrum Profilaktyki Uzależnień w K' i nadania statutu jednostce postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. W dniu 4 lipca 2013 r. do Urzędu...

II OZ 750/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-20

zażalenie. Postanowieniem z 16 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu przywrócił J.K. (dalej jako 'skarżący') termin do wniesienia skargi na uchwałę Rady...
pocztowym w dniu 9 października 2017 r. skarżący wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wskazując, że zarówno w treści uchwały, jej uzasadnieniu...

II SA/Wa 575/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-29

niejawnym sprawy z wniosku J. S. z dnia 13 kwietnia 2011 r. o przywrócenie terminu do złożenia skargi na uchwałę Rady Miasta [...] z dnia [...] lutego 2011 r...
. Postanowienie to zostało odebrane przez skarżącego 4 kwietnia 2011 r., Pismem z 13 kwietnia 2011 r. skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...

II OZ 1089/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-15

z dnia 6 września 2011 roku, sygn. akt II SA/Wr 114/11 o odrzuceniu wniosku A. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Z. o przywrócenie terminu do wniesienia...
we Wrocławiu odrzucił wniosek spółki A. z siedzibą w Z. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Rady Miasta Zgorzelec z dnia [...] lipca 2010 r. w przedmiocie...

II OZ 1090/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-15

z dnia 6 września 2011 roku, sygn. akt II SA/Wr 25/11 o odrzuceniu wniosku A. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Z. o przywrócenie terminu do wniesienia...
we Wrocławiu odrzucił wniosek spółki A. z siedzibą w Z. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Rady Miasta Zgorzelec z dnia [...] lipca 2010 r. w przedmiocie...

II OZ 566/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-03

Administracyjny w Gliwicach odrzucił wniosek A. B. i R. B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Bielsku - Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r...
w dniu 26 stycznia 2012 r. nastąpiło z przekroczeniem ustawowego terminu., Rozpoznając w tych okolicznościach złożony wraz ze skargą wniosek o przywrócenie terminu...

II OZ 577/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-03

Administracyjny w Gliwicach odrzucił wniosek A. B. i R. B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Bielsku - Białej z dnia 7 grudnia 2004 r...
w dniu 26 stycznia 2012 r. nastąpiło z przekroczeniem ustawowego terminu., Rozpoznając w tych okolicznościach złożony wraz ze skargą wniosek o przywrócenie terminu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100