Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Kontroli Skarbowej X

III SA/Wa 263/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-30

. na posiedzeniu niejawnym wniosku Przedsiębiorstwa Wielobranżowego 'M.' sp. z o.o. z siedzibą w D. o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od wyroku...
w zakresie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2004 r. postanawia przywrócić termin do złożenia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

III SA/Wa 1473/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-09

. J. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi E. J. na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia [...] kwietnia 2010 r...
zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1999 r. postanawia odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego Pismem z dnia 10 maja 2010 r. E. J. - zwany...

III SA/Wa 3506/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-25

Inspektora Kontroli Skarbowej przy Ministrze Finansów z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne...
nr [...] wydanych dla W. D. B. w upadłości, reprezentowanego przez W. B. Syndyka Masy Upadłości odmówił przywrócenia terminu do wniesienia ww. wniosku o ponowne...

III SA/Wa 3508/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-25

Inspektora Kontroli Skarbowej przy Ministrze Finansów z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne...
o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją GIKS z dnia [...].07.2007r. nr [...] odmawiającą wszczęcia postępowania...

III SA/Wa 486/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-14

. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi 'G.' sp. z o.o. na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej...
za 2002 r. postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi W skardze z 5 lutego 2008 r. (nadanej w urzędzie pocztowym 5 lutego 2008 r.) na decyzję z [...] grudnia...

III SA/Wa 484/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-14

. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi 'G.' sp. z o.o. na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej...
za 2000 r. postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi W skardze z 5 lutego 2008 r. (nadanej w urzędzie pocztowym 5 lutego 2008 r.) na decyzję z [...] grudnia...

III SA/Wa 485/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-14

WSA Alojzy Skrodzki (sprawozdawca), , po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie...
ostatecznej określającej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych za 2001 r. postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi W skardze z 5 lutego 2008...

III SA/Wa 1456/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-01

. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie ze skargi J. S. na decyzję...
przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 19 stycznia 2012r.- Wyrokiem z dnia 19 stycznia 2012r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

III SA/Wa 1898/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-19

. na posiedzeniu niejawnym sprawy wniosku o przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi A. W. na decyzję Generalnego Inspektora...
osiągnięcia w 1998 r. przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach postanawia przywrócić termin do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej Wyrokiem z dnia 14 maja...

III SA/Wa 1426/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-13

nieważności decyzji w części ustalającej dodatkowe zobowiązanie w podatku od towarów i usług za okresy: V, VII-X 1998 r. postanawia: odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia...
pełnomocnika r. pr. E. S. wniósł o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu stałego od skargi kasacyjnej z dnia 20 listopada 2006 r. od wyroku Wojewódzkiego Sądu...
1   Następne >   +2   +5   8