Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Gminy X

II FSK 57/18 - Wyrok NSA z 2019-12-10

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.; dalej: 'Prawo budowlane' lub. 'u.P.b.'), dokonaną ustawą z dnia 20 maja 2016 r...
bowiem tylko do prawa budowlanego, ale już nie do ustawy o inwestycjach., W indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 12 kwietnia 2017 r., organ interpretacyjny...

VII SA/Wa 1538/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-20

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 61 i art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm., zwana dalej...
Prawem budowlanym) oraz art. 11 ust. 2 pkt 1 art. ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, ze zm.)., Zdaniem skarżących...

I OSK 2212/13 - Wyrok NSA z 2014-01-21

prawa budowlanego, a nadto, w których gospodarstwie domowym średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza minimum dochodowego., Sąd...
stały ludzi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,, 2) w których gospodarstwie domowym średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza...

III FSK 964/21 - Wyrok NSA z 2022-04-27

. z art. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.; dalej: 'p.b.') w zw. z art. 2 pkt 1 i 2 u.i.e.w., poprzez...
w rozumieniu prawa budowlanego. Elementy niebudowlane nie mogą być brane pod uwagę przy ustalaniu tej wartości. Rzeczą natomiast podatnika jest ustalenie wartości tych elementów...

I SA/Wa 2029/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-11

nie nadających się na stały pobyt ludzi w rozumieniu prawa budowlanego, a nadto, 2) w których gospodarstwie domowym średni miesięczny dochód na jednego członka...
umowę najmu z trzyletnim okresem wypowiedzenia na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy...

I OSK 2392/12 - Wyrok NSA z 2013-01-31

mieszkalnej, a także zamieszkiwanie w pomieszczeniach nienadających się na stały pobyt ludzi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, a nadto (2) w których gospodarstwie domowym...
m.st. Warszawy z dnia [...] kwietnia 2011 r., nr [...], została wydana z naruszeniem prawa oraz przyznał wynagrodzenie tytułem nieopłaconej pomocy prawnej adwokatowi...

II SA/Wa 1679/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-16

powierzchni łącznej pokoi, także osoby zamieszkujące w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi w rozumieniu prawa budowlanego, a nadto 2) osiągają dochód...
dla wnioskodawcy, pismem wniesionym w dniu 22 sierpnia 2008 r. L. P. (reprezentowany przez pełnomocnika) wniósł o usunięcie naruszonego prawa. We wniosku zainteresowany...

II SA/Wa 2287/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-09

niż 6 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej, a także zamieszkiwanie w pomieszczeniach nienadających się na stały pobyt ludzi, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego...
[...], wnioskodawca otrzymał nakaz opuszczenia i opróżnienia lokalu nr [...] przy ul. [...] w W., bez prawa do otrzymania lokalu socjalnego, w związku z czym wówczas zamieszkał...

I SA/Wa 2214/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-04

prawa budowlanego. [...] służące do prowadzenia przez [...] mogą być wynajmowane [...], którzy są [...] lub [...]. Najemcą [...] może zostać [...], którego warunki...
, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.). Wobec tego Naczelny Sąd...

II SA/Wa 1435/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-14

powierzchni mieszkalnej, a także zamieszkiwanie w pomieszczeniach nienadających się na stały pobyt ludzi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, a nadto, 2...
została wydana z naruszeniem prawa; 2. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w całości; 3. zasądza od Prezydenta [...] na rzecz skarżącego M. W. kwotę...
1   Następne >   2