Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Rada Radców Prawnych X

VI SA/Wa 319/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-27

rozwiązywać problemy prawne tak z zakresu prawa spółdzielczego, budowlanego - w szerokim znaczeniu, cywilnego (stosunki własnościowe nieruchomości i lokali), osobowego...
do ponownego rozpatrzenia przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w K. ze względu na naruszenie prawa materialnego (w szczególności art. 24 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 25...

VI SA/Wa 711/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-02

budowlanego'). Skoro powyższa okoliczność była istotna, miała bowiem - jak się później okazało - wpływ na ustalenie praw strony, zgodnie z regułą zawartą w art. 9 k.p.a...
, że prowadzenie nieprzerwanie od roku 1991 firmy budowlanej i załatwianie spraw związanych z jej działalnością nie jest 'świadczeniem pomocy prawnej' tej firmie, nie jest nastawione...