Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

I SA/Bk 67/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-04-09

jest bardzo trudna, gdyż dotychczasowe dochody pochłonęła budowa domu mieszkalnego, który nie jest jeszcze ukończony (poprzedni uległ zniszczeniu, w pożarze w 2001 r...
uprawniające do dopłat bezpośrednich. Skarżący jest w trakcie budowy stada bydła mięsnego,, a w tym roku nastąpił upadek trzech sztuk cieląt mięsnych., Organ zauważył...

I SA/Sz 991/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-01-18

ok. [...] zł, co w ocenie organu pozwoliło przyjąć, że strona posiada możliwości płatnicze wystarczające do spłaty zadłużenia., Wnioskiem z dnia 24 maja 2017 r., strona...
długów, swoich i chorej na udar mózgu matki, długów powstałych na skutek ciężkiego wypadku na budowie w [...] i trwającej wciąż rehabilitacji. Dowodem na trudną sytuację...

III SA/Wa 2012/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-20

i pozostaje im niewiele na życie i bieżące potrzeby. Wyjaśnili, iż rozłożenie zaległości na raty i umorzenie odsetek pozwoliłoby na uregulowanie zobowiązania bez dużego...
budową domu w 1999 r., której do dnia dzisiejszego nie ukończyli, gdyż mieszkają w pomieszczeniu przy budynku gospodarskim, bez ciepłej wody i centralnego ogrzewania...