Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Energii X

V SA/Wa 2093/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-30

niepodpisany zbiór oświadczeń zgodny z Załącznikiem 4 Wzór 4 do regulaminu konkursu). Brak również pozwolenia na budowę., 2. Do poprzedniej wersji wniosku o dofinansowanie załączono...
z wprowadzonymi zmianami na etapie II oceny merytorycznej, Wnioskodawca dokonał aktualizacji planowanego terminu otrzymania pozwolenia na budowę, na termin 30.11.2017 r. Zmiana...

IV SA/Wa 1231/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-20

i jej wejścia do [...]. Najpierw mus być wydane pozwolenie na budowę i użytkowanie ferm energii wiatrowych. Decyzje środowiskowe ograniczają okresowo produkcję energii (np. z uwagi...
w [...] z dnia [...] lutego 2012 r., zmodyfikowanego pismem z dnia [...] lipca 2012 r. o wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji...

IV SA/Wa 1230/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-20

dla [...] i [...] nie oznacza wytwarzania energii elektrycznej i jej wejścia do [...]. Najpierw mus być wydane pozwolenie na budowę i użytkowanie ferm energii wiatrowych...
w [...] z dnia [...] lutego 2012 r., zmodyfikowanego pismem z dnia [...] czerwca 2012 r. o wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji...

IV SA/Wa 896/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-13

., [...], utrzymujące w mocy postanowienie tego organu z dnia [...] stycznia 2017 r., nr [...], negatywnie opiniujące wniosek inwestora o wydanie pozwolenia na wznoszenie...
pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla przedsięwzięcia pn. '[...]', zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy...

IV SA/Wa 897/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-19

') o wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla przedsięwzięcia pn. '[...]' (dalej...
pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla przedsięwzięcia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 21...

III OSK 4007/21 - Wyrok NSA z 2022-05-31

[...] S.A. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w [...] - dalej: 'Spółka' o wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń...
- [...]'., Postanowieniem z dnia [...] stycznia 2017 r., nr [...], Minister Energii negatywnie zaopiniował wniosek Spółki o wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie...

III OSK 4008/21 - Wyrok NSA z 2022-05-31

-Akcyjna z siedzibą w [...] (dalej: Spółka) o wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich...
zaopiniował wniosek inwestora o wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla przedsięwzięcia...

IV SA/Wa 1446/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-04

w [...] na postanowienie Ministra Energii z [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie negatywnego zaopiniowania wniosku o wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystanie...
pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla przedsięwzięcia: 'Zespół morskich farm wiatrowych...

IV SA/Wa 1648/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

[...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie negatywnego zaopiniowania wniosku o wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp 1. uchyla zaskarżone...
postanowieniem Ministra Energii z dnia [...] lutego 2017 r., znak: [...], dotyczącej wniosku o wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji...

VI SA/Wa 472/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-04

do utraty ich części, na co z punktu widzenia interesu publicznego oraz upewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju nie można pozwolić. Organ - mając na uwadze, że prace...
poszukiwawcze w tym rejonie wciąż trwają - stwierdził, że brakuje pełnych informacji dotyczących szczegółowej budowy geologicznej, a tym samym niemożliwe jest jednoznaczne...
1   Następne >   2