Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Finansowego X

VI SA/Wa 2018/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-25

i wprowadzenia jej na giełdę celem pozyskania finansowania. W trakcie spotkania okazało się, z jednej strony, iż L. nie posiada jeszcze wymaganego pozwolenia na budowę...
nie mają sensu. Dopuścił możliwość wznowienia negocjacji po uzyskaniu pozwolenia na budowę., Spotkanie odbywało się w języku angielskim i polskim przy tłumaczeniu...

VI SA/Wa 467/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-12

L. - V. N., który po pierwsze - poinformował zebranych o braku po stronie jego firmy pozwolenia na budowę, po drugie - zażądał deklaracji o natychmiastowej gotowości...
oraz I. S.A. na powyższą propozycję była negatywna, gdyż ww. podmioty nie zamierzały inwestować przed uzyskaniem przez L. pozwolenia na budowę. Następnie, jak wynika...

VI SA/Wa 1630/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-06

, iż na podstawie Umowy spółka zależna B. nabyła dokumentację wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę oraz raportem oddziaływania na środowisko dotyczącą budowy elektrowni...
, iż jej przedmiotem jest przeniesienie majątkowych praw autorskich do projektu budowlanego i sprzedaż dokumentacji technicznej celem budowy w 2010 r. [...]. W. poinformowała...

VI SA/Wa 1650/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-20

działania, które miały pozwolić Spółce skorzystać w szerszym zakresie z ulg podatkowych, a do końca 2011 r. zaplanowano zakończenie negocjacji ze związkami zawodowymi...
w budżetach wzrostu cen materiałów, paliw, asfaltu, kosztów zaplecza budów, zaniżonego szacunku kosztów utrzymania budów w związku z planowanym przedłużeniem kontraktów...

VI SA/Wa 1652/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-20

r. (protokół z posiedzenia Zarządu [...] z dnia [...] października 2011 r.). Ustalono, że dla poprawy sytuacji należy podjąć między innymi działania, które miały pozwolić...
w budżetach, nieuwzględnienia w budżetach wzrostu cen materiałów, paliw, asfaltu, kosztów zaplecza budów, zaniżonego szacunku kosztów utrzymania budów w związku...

VI SA/Wa 1651/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-20

. (protokół z posiedzenia Zarządu [...] z dnia [...] października 2011 r.). Ustalono, że dla poprawy sytuacji należy podjąć między innymi działania, które miały pozwolić...
ich transportu, kompletności rzeczowego zakresu prac ujętych w budżetach, nieuwzględnienia w budżetach wzrostu cen materiałów, paliw, asfaltu, kosztów zaplecza budów...

VI SA/Wa 1669/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-20

działania, które miały pozwolić Spółce skorzystać w szerszym zakresie z ulg podatkowych, a do końca 2011 r. zaplanowano zakończenie negocjacji ze związkami zawodowymi...
, asfaltu, kosztów zaplecza budów, zaniżonego szacunku kosztów utrzymania budów w związku z planowanym przedłużeniem kontraktów, braku ujęcia w budżetach umów dotyczących...

VI SA/Wa 298/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-11

). Ustalono, że dla poprawy sytuacji należy podjąć między innymi działania, które miały pozwolić Spółce skorzystać w szerszym zakresie z ulg podatkowych, a do końca 2011 r...
zakresu prac ujętych w budżetach, nieuwzględnienia w budżetach wzrostu cen materiałów, paliw, asfaltu, kosztów zaplecza budów, zaniżonego szacunku kosztów utrzymania budów...

VI SA/Wa 2403/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-29

straty z lat ubiegłych., Zdaniem KNF z uwagi na ponoszone straty, wynik finansowy [...] SKOK nie stanowi źródła zasilenia funduszy własnych i nie pozwala Kasie na budowę...
generowane z działalności podstawowej pozwoliłyby finansować rozwój działalności, zapewnić konkurencyjność działania, uzupełnić bądź pozyskać fundusze własne. Wypracowywane...

II GSK 3641/16 - Wyrok NSA z 2018-11-21

.), gdzie przekazał mu informacje dotyczące deklarowanej ceny i wielkości zapisów w procesie budowy księgi popytu na akcje spółki Y., które również spełniały przesłanki...
. 10:32 C.D. - pracownikowi [...]. Dotyczyły one deklarowanej ceny i wielkości zapisów w procesie budowy księgi popytu na akcje spółki Y. Informacje te powziął...
1   Następne >   3