Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

II SA/Rz 576/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-05-20

w wysokości 1351,27 zł miesięcznie, mieszka w Domu Pomocy Społecznej. Po potrąceniu opłat za pobyt w tej placówce pozostaje mu do dyspozycji kwota 336,01 zł miesięcznie...
złamania stawu biodrowego /po upadku na terenie Domu Pomocy Społecznej, w którym mieszka/ przebywał w szpitalu, gdzie wykonano zabieg operacyjny., Z faktury z dnia 28.04.2008...

II SA/Ke 344/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-08-22

zaskarżoną decyzję z dnia 5 lipca 2018 r., Pismami z dnia 5 września 2018 r. i 24 października 2018 r. organ zwrócił się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej...
się w aktach sprawy opinii Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 19 października 2018 r. ustalono, że A. B. prowadzi gospodarstwo domowe samodzielnie. Pozostaje...

IV SA/Wr 788/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-03-24

roku., Pismem z dnia 23 kwietnia 2010 r. znak [...] Kierownik Urzędu zwrócił się do właściwego pod względem zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej o przesłanie stanowiska...
kierownika ośrodka pomocy społecznej wymaganego na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami...

II SA/Ke 345/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-08-22

gospodarstwo domowe samodzielnie. Pozostaje w separacji z żoną, która przebywa w domu pomocy społecznej. Skarżący ma dwoje dorosłych dzieci: syn jest niepełnosprawny w stopniu...
art. 10 ust. 3 pkt 1 ustawy., Na podstawie opinii Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie z dnia 19 października 2018 r. organ ustalił nadto, że lokal...

II SA/Ke 347/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-07-18

przebywającą w domu pomocy społecznej i ma dwoje dorosłych dzieci, przy czym syn jest niepełnosprawny w stopniu znacznym, a opiekę nad nim sprawuje córka strony...
z tytułu pomocy okresowej, ani długości okresu, na jaki była przyznawana., W oparciu o opinię Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie organ ustalił...

IV SA/Wa 1798/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-13

do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych może działać tylko na zasadzie wsparcia, a nie zastępowania organów pomocy opieki społecznej. Zatem w przypadku, gdy wnioskodawca...
. o pomocy społecznej, zamieszkuje na działce w pomieszczeniu gospodarczym w warunkach zbliżonych do przyczepy kempingowej bez dostępu do energii elektrycznej i bez wody bieżącej...

IV SA/Wr 175/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-08-20

Pomocy Społecznej we W. z dnia 23 lipca 2008 r. pozytywnie opiniujące jej wniosek o udzielenia pomocy pieniężnej., Kierownik Urzędu w uzasadnieniu decyzji odmawiającej...
Ośrodka Pomocy Społecznej - wynosi 1436,31 zł. Według organu doraźna lub okresowa pomoc pieniężna, przyznawana w podstawowym przewidzianym w art. 19 ust. 1-5 ustawy...

IV SA/Wr 61/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-04-10

listopada 2012 r. organ zwrócił się do skarżącego o nadesłanie zaświadczenia z właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej o formach pomocy udzielonych skarżącemu w listopadzie 2012 r...
. Skarżący przedstawił wymagane dokumenty. Jednocześnie wyraził niezadowolenie z toczącego się w jego sprawie postępowania w Ośrodku Pomocy Społecznej., Rozpatrując...

II SA/Rz 576/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-12-10

decyzji, o waloryzacji emerytury z dnia 15 marca 2008 r. (wg niej po potrąceniu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 1079 zł. do wypłaty otrzymuje 354 zł...
swój wniosek potwierdzają jego pełną zasadność. Skarżący przebywając w domu pomocy społecznej i ponosząc związane z tym opłaty nie ma możliwości wygospodarowania dodatkowych...

II SA/Łd 525/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-09-30

., Pismem z dnia 25 stycznia 2008 r. Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zwrócił się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o nadesłanie informacji...
pieniężnej przez Kierownika Urzędu., W odpowiedzi Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformował, iż M.K. zamieszkuje wspólnie z żoną, z którą pozostaje...
1   Następne >   +2   +5   +10   100