Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Główny Geodeta Kraju X

IV SA/Wa 3704/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-10

dochodu, utrzymując się ze świadczeń z pomocy społecznej; 5) są właścicielami nieruchomości gruntowej o powierzchni 19 arów oraz nieukończonego domu jednorodzinnego...
z dnia 28 lutego 2016 r., skarżący nadesłał: 1) kopię zaświadczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. z dnia [...] lutego 2016 r.; 2) kopię wypowiedzenia w dniu...

IV SA/Wa 2908/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-21

ze świadczeń z pomocy społecznej - jeżeli tak to z jakich i w jakiej wysokości lub z pomocy finansowej (rzeczowej) rodziny lub znajomych - jeżeli tak to z jakiej...
przekraczają dochody w wysokości niepozwalającej na pokrycie wydatków niezbędnych, nie występuje do organów zatrudnienia lub pomocy społecznej z prośbą o udzielenie...

IV SA/Wa 2649/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-14

(zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o nieotrzymywaniu dopłat do gruntów rolnych) i nie korzysta z pomocy gminnego ośrodka pomocy społecznej...
(zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej w P. o nie korzystaniu z pomocy społecznej). Otrzymuje rentę w wysokości 1382 zł brutto, oraz spłaca pożyczkę w kwocie 576 zł. Ponadto...

IV SA/Wa 3705/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-28

na niemożność podjęcia pracy spowodowaną złym stanem zdrowia, obecnie nie osiągają oni jakiegokolwiek dochodu, utrzymując się ze świadczeń z pomocy społecznej; 5...
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] z dnia [...] lutego 2016 r.; 2) kopię wypowiedzenia w dniu [...] września 2015 r. umowy rachunku bankowego; 3) kopię...

IV SA/Wa 2908/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-10

wskazującego, czy L. K., jego żona lub synowie korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej - jeżeli tak to z jakich i w jakiej wysokości lub z pomocy finansowej (rzeczowej...
nie korzystają z pomocy społecznej ani nie wykonują prac dorywczych, Gmina S. nadal nie odpowiedziała na jej pismo z dnia 1 lipca 2013 r.(prośba o zaświadczenie o sytuacji...

IV SA/Wa 2649/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-03

do gruntów rolnych,, 5. nie korzysta z pomocy gminnego ośrodka pomocy społecznej., Skarżący złożył do akt sprawy dodatkowo: zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej w P...
. o nie korzystaniu z pomocy społecznej, zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o nieotrzymywaniu dopłat do gruntów rolnych, zawiadomienie z PKO...

IV SA/Wa 2649/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-08

ośrodka pomocy społecznej (zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej w P. o nie korzystaniu z pomocy społecznej). Skarżący również złożył do akt sprawy fakturę VAT za węgiel...
. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi H. S...

I OZ 498/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-27

gminnego ośrodka pomocy społecznej ([kserokopia] zaświadczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] Narodowej o nie korzystaniu z pomocy społecznej). Skarżący również złożył...
prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi H. S. i J. S. na postanowienie Głównego Geodety Kraju z dnia [...] 2013 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia...

IV SO/Wa 71/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-08

. [...] (1000 zł); 2) zaświadczenie z miejskiego ośrodka pomocy społecznej na okoliczność niekorzystania przez wnioskodawcę ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, 3...
. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi T. G. na postanowienie Głównego Geodety Kraju z dnia...

IV SA/Wa 393/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-26

na temat ewentualnego korzystania z pomocy społecznej. Tymczasem, jeżeli sytuacja rodziny byłaby rzeczywiście tak niekorzystna jak twierdzi wnioskodawca, to powinien wystąpić...
do organów pomocy społecznej o pomoc kompensującą im przynajmniej w części ciężary wydatków o charakterze koniecznym., Przekonanie skarżącego o słuszności jego zarzutów...
1   Następne >   +2   +5   7