Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OSK 200/16 - Wyrok NSA z 2017-11-28

wszystkich podmiotów, niezależnie od tego, czy są one podatnikami podatku od towarów i usług czy też nie. Uregulowania zawarte w przepisach ustaw podatkowych pozostają...
nie ma przeszkód, żeby kwota ta została powiększona o kwotę podatku od towarów i usług, w sytuacji, gdy transakcja podlega opodatkowaniu tym podatkiem;, 2) art. 149 i 151 ust. 1 u.g.n...

I OSK 201/16 - Wyrok NSA z 2017-11-28

wszystkich podmiotów, niezależnie od tego, czy są one podatnikami podatku od towarów i usług czy też nie. Uregulowania zawarte w przepisach ustaw podatkowych pozostają...
nie ma przeszkód, żeby kwota ta została powiększona o kwotę podatku od towarów i usług, w sytuacji, gdy transakcja podlega opodatkowaniu tym podatkiem;, 2) art. 149 i 151 ust. 1 u.g.n...

I OSK 280/16 - Wyrok NSA z 2017-11-28

wszystkich podmiotów, niezależnie od tego, czy są one podatnikami podatku od towarów i usług czy też nie. Uregulowania zawarte w przepisach ustaw podatkowych pozostają...
nie ma przeszkód, żeby kwota ta została powiększona o kwotę podatku od towarów i usług, w sytuacji, gdy transakcja podlega opodatkowaniu tym podatkiem;, 2) art. 149 i 151 ust. 1 u.g.n...

I OSK 347/16 - Wyrok NSA z 2017-11-28

wobec wszystkich podmiotów, niezależnie od tego, czy są one podatnikami podatku od towarów i usług czy też nie. Uregulowania zawarte w przepisach ustaw podatkowych...
nie ma przeszkód, żeby kwota ta została powiększona o kwotę podatku od towarów i usług, w sytuacji, gdy transakcja podlega opodatkowaniu tym podatkiem;, 2) art. 149 i 151 ust. 1...

I OSK 598/16 - Wyrok NSA z 2017-11-28

ustalenia wysokości odszkodowania, stosuje się jednakowo wobec wszystkich podmiotów, niezależnie od tego, czy są one podatnikami podatku od towarów i usług...
odszkodowania, a zatem nie ma przeszkód, żeby kwota ta została powiększona o kwotę podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy transakcja podlega opodatkowaniu tym podatkiem;, 2...

I OSK 818/16 - Wyrok NSA z 2017-11-28

ustalenia wysokości odszkodowania, stosuje się jednakowo wobec wszystkich podmiotów, niezależnie od tego, czy są one podatnikami podatku od towarów i usług...
, a zatem nie ma przeszkód, żeby kwota ta została powiększona o kwotę podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy transakcja podlega opodatkowaniu tym podatkiem;, 2) art...

I OSK 817/16 - Wyrok NSA z 2017-11-28

odszkodowania, stosuje się jednakowo wobec wszystkich podmiotów, niezależnie od tego, czy są one podatnikami podatku od towarów i usług, czy też nie. Uregulowania zawarte...
, żeby kwota ta została powiększona o kwotę podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy transakcja podlega opodatkowaniu tym podatkiem;, 2) art. 149 i art. 151 ust. 1...

I OSK 458/16 - Wyrok NSA z 2017-11-28

od tego, czy są one podatnikami podatku od towarów i usług, czy też nie. Uregulowania zawarte w przepisach ustaw podatkowych pozostają więc bez wpływu na sposób ustalenia...
odszkodowania należnego właścicielowi wywłaszczonej nieruchomości do wartości rynkowej tej nieruchomości, bez uwzględnienia kwoty podatku od towarów i usług, podczas gdy dotyczą...

I OSK 842/16 - Wyrok NSA z 2017-11-28

, stosuje się jednakowo wobec wszystkich podmiotów, niezależnie od tego, czy są one podatnikami podatku od towarów i usług, czy też nie. Uregulowania zawarte w przepisach ustaw...
, żeby kwota ta została powiększona o kwotę podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy transakcja podlega opodatkowaniu tym podatkiem;, 2) art. 149 i art. 151 ust. 1 u.g.n. oraz §...

I OSK 459/16 - Wyrok NSA z 2017-11-28

odszkodowania o kwotę należnego podatku od towarów i usług, jest prawidłowa., Sąd I instancji przywołując treść obowiązujących w dacie wydania decyzji art. 9s ust. 3 i 4...
od tego, czy są one podatnikami podatku od towarów i usług czy też nie, jak również niezależnie od tego, czy podmiot pozbawiony prawa własności jest osobą fizyczną czy też prawną...
1   Następne >   +2   +5   +10   20