Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Lekarz Weterynarii X

II SA/Rz 2/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-05-28

. oraz decyzję w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2014 r. w wysokości 1983 zł, w tym podatek od nieruchomości 1574 zł oraz podatek rolny 409 zł., W sprzeciwie...
lub 2013 rok, bowiem okres rozliczeniowy za 2013 r. trwa do 30 kwietnia 2014 r. Zarzucili błędne wyliczenie ciążącej na nich wysokości podatku rolnego i od nieruchomości...

II SA/Rz 459/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-09-11

na utrzymanie siebie i domu, innych istotnych obciążeń finansowych, w tym związanych z zakupem opału, podatkami od nieruchomości oraz należnościami podatkowo...
. Zaznaczył, że mieszka w domu o powierzchni 90 m.kw. Jego majątek stanowi nieruchomość rolna o powierzchni 0,0512 ha, natomiast nie posiada kosztowności, akcji, udziałów...

II SA/Rz 1/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-05-28

. oraz decyzję w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2014 r. w wysokości 1983 zł, w tym podatek od nieruchomości 1574 zł oraz podatek rolny 409 zł., W sprzeciwie...
lub 2013 rok, bowiem okres rozliczeniowy za 2013 r. trwa do 30 kwietnia 2014 r. Zarzucili błędne wyliczenie ciążącej na nich wysokości podatku rolnego i od nieruchomości...

II SA/Rz 2/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-07-24

. oraz decyzję w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2014 r. w wysokości 1983 zł, w tym podatek od nieruchomości 1574 zł oraz podatek rolny 409 zł...
przekraczającej 20 zł. Jako swoje comiesięczne wydatki podali kwoty: 60 zł (gaz), 50 zł (prąd), 40 zł (telefon), 30 zł (środki higieny), 30 zł (lekarstwa), 50 zł (podatki...

II SA/Rz 1/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-07-24

. oraz decyzję w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2014 r. w wysokości 1983 zł, w tym podatek od nieruchomości 1574 zł oraz podatek rolny 409 zł...
przekraczającej 20 zł. Jako swoje comiesięczne wydatki podali kwoty: 60 zł (gaz), 50 zł (prąd), 40 zł (telefon), 30 zł (środki higieny), 30 zł (lekarstwa), 50 zł (podatki...

II SA/Rz 459/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-05-30

być przeznaczone na ten cel,, - braku wskazania wysokości podatku od nieruchomości za 2014 r. i budzącego wątpliwości powoływania się w dodatkowym oświadczeniu /z dnia 14...
innych wartościowych składników majątku. Zamieszkuje sam, pozostaje w leczeniu. Dochody w całości przeznacza na utrzymanie domu, podatki, opłaty, telefon, art. higieniczne...

II SA/Op 35/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-17

. do grudnia 2010 r. oraz od stycznia 2011 roku do maja 2011 r. występowała, w zależności od okresu, nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym, bądź nadwyżka podatku...
należnego nad naliczonym. Nadto Spółka comiesięcznie rozliczała się z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku od towarów i usług. Natomiast przedstawione przez Spółkę rachunki...

II SA/Rz 487/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-11-16

ha lasu (wartość 300 000 zł). Strona jest także właścicielką nieruchomości o pow. 1000 m.kw. o wartości 1 500 000 zł. Zwróciła uwagę na zajęcia komornicze. Rata kredytu...
dla podatku od towarów i usług wskazują na wysokie podstawy opodatkowania tj. 112 423 zł w maju 2017 r., 141 580 zł w czerwcu 2017 r. i 210 187 zł w lipcu 2017 r. co świadczy...

II SA/Rz 1/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-03-13

(lekarstwa), 50 zł (podatki i opłaty), 300 zł (wyżywienie)., Podnieśli, że powierzchnia nieruchomości pod prowadzonym przez nich zakładem mleczarskim wynosi 500 m. kw...
w gospodarstwie rolnym o powierzchni 7,36 ha. Skarżący posiadają także nieruchomość, na której posadowiony jest prowadzony przez nich zakład mleczarski...

II SA/Rz 2/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-03-13

(lekarstwa), 50 zł (podatki i opłaty), 300 zł (wyżywienie)., Podnieśli, że powierzchnia nieruchomości pod prowadzonym przez nich zakładem mleczarskim wynosi 500 m. kw...
w gospodarstwie rolnym o powierzchni 7,36 ha. Skarżący posiadają także nieruchomość, na której posadowiony jest prowadzony przez nich zakład mleczarski...
1   Następne >   2