Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Ceł X

I SA/Kr 1942/01 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-05-25

zryczałtowanego podatku dochodowego stwierdzić należy , że zgodnie z art.24 ustawy z dnia 20.11.1998 r o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych...
, składania zeznań podatkowych , deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. W/w ustawa nie reguluje obowiązków i uprawnień celnych...

I SA/Kr 1840/01 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-08-24

pojęcia know-how, natomiast pojęcie to zdefiniowane jest w art.21 ust. 1ustawy z dnia [...].1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1993 r Nr 106,poz.482 ze zm...
, że opłaty licencyjne są opłatami za przekazanie wiedzy i nie mają powiązania z towarem , uiszczała podatek dochodowy od osób prawnych na podstawie art.21 ust. 1ustawy...

I SA/Kr 1828/01 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-06-22

nie definiują pojęcia know-how , natomiast pojęcie to zdefiniowane jest w art.21 ust.1 ustawy z dnia 15.02.1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1993 r...
., Skarżąca konsekwentnie twierdziła, że opłaty licencyjne są opłatami za przekazanie wiedzy i nie mają powiązania z towarem , uiszczała podatek dochodowy od osób prawnych...

I SA/Kr 1829/01 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-07-13

, natomiast pojęcie to zdefiniowane jest w art.21 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1993 r Nr 106,poz.482 ze zm...
twierdziła, że opłaty licencyjne są opłatami za przekazanie wiedzy i nie mają powiązania z towarem , uiszczała podatek dochodowy od osób prawnych na podstawie art.21 ust...

I SA/Kr 1832/01 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-06-22

, że przepisy celne nie definiują pojęcia know-how , natomiast pojęcie to zdefiniowane jest w art.21 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U....
z towarem., Skarżąca konsekwentnie twierdziła, że opłaty licencyjne są opłatami za przekazanie wiedzy i nie mają powiązania z towarem , uiszczała podatek dochodowy od osób...

I GSK 1737/05 - Wyrok NSA z 2006-02-21

wystawiono fakturę. Ta sama zasada obowiązuje w Holandii, gdy chodzi o zwroty podatków, subsydiów eksportowych czy ulg w podatku dochodowym. Eksporter holenderski działałby...
na własną niekorzyść, gdyby zawyżał wartość towarów ponad kwoty należne od odbiorcy, ponieważ narażałby się w ten sposób na wyższy podatek dochodowy od przychodu...

I SA/Po 4605/01 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-06-16

w zakresie podatków krajowych w Holandii subsydiów eksportowych czy ulgi w podatku dochodowym. W tym przedmiocie nie można także uzyskać żadnych korzyści z wyższej wartości...
, ponad kwoty należnych od odbiorcy za nie do zapłaty cen, narażając się w ten sposób na wyższy podatek dochodowy od przychodu, ujawnionego w swojej księgowości. Interes...

I SA/Po 4615/01 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-06-23

, gdy chodzi o zwroty podatkowe w zakresie podatków krajowych w Holandii subsydiów eksportowych czy ulgi w podatku dochodowym. W tym przedmiocie nie można także uzyskać żadnych...
w tej sytuacji wartość handlową towarów, ponad kwoty należnych od odbiorcy za nie do zapłaty cen, narażając się w ten sposób na wyższy podatek dochodowy od przychodu...

I SA/Po 4601/01 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-06-16

podatków krajowych w Holandii subsydiów eksportowych czy ulgi w podatku dochodowym. W tym przedmiocie nie można także uzyskać żadnych korzyści z wyższej wartości...
, ponad kwoty należnych od odbiorcy za nie do zapłaty cen, narażając się w ten sposób na wyższy podatek dochodowy od przychodu, ujawnionego w swojej księgowości. Interes...

I SA/Po 4598/01 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-06-16

w Holandii subsydiów eksportowych czy ulgi w podatku dochodowym. W tym przedmiocie nie można także uzyskać żadnych korzyści z wyższej wartości fakturowej towarów. Natomiast...
od odbiorcy za nie do zapłaty cen, narażając się w ten sposób na wyższy podatek dochodowy od przychodu, ujawnionego w swojej księgowości. Interes finansowy w zaniżeniu warto...
1   Następne >   +2   4