Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Funduszy i Polityki Regionalnej X

V SA/Wa 695/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-11

handlowych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych czy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przykładowo - sprowadzać się do stosunku prawnego...

V SA/Wa 314/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-26

bankowego z zarejestrowanymi zajęciami egzekucyjnymi, umowę o pracę, informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) za lata 2016-2017, kartę...

V SA/Wa 1723/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-16

obowiązku zapłaty podatku dochodowego) i nie świadczy o braku środków finansowych (zob. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 sierpnia 2013 r. o sygn. akt...