Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek akcyzowy X

I GSK 1371/13 - Wyrok NSA z 2014-07-08

dostępne w internetowej bazie www.orzeczeniansa.gov.pl ) dotyczące zachowania terminu do ustalenia opłaty adiacenckiej, w której Sąd wskazał, że dla zachowania trzyletniego...
z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego...

I GSK 1380/13 - Wyrok NSA z 2014-07-08

bazie orzeczenia.nsa.gov.pl) dotyczące zachowania terminu do ustalenia opłaty adiacenckiej, w której Sąd wskazał, że dla zachowania trzyletniego terminu decydujące...
p.p.s.a. oraz art. 203 pkt 2 p.p.s.a i § 14 ust. 2 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców...

I GSK 1381/13 - Wyrok NSA z 2014-07-08

powołane orzeczenia dostępne w internetowej bazie www.orzeczeniansa.gov.pl ) dotyczące zachowania terminu do ustalenia opłaty adiacenckiej, w której Sąd wskazał...
Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego...