Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X

II SA/Gd 849/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-01-18

opłaty adiacenckiej postanawia odrzucić sprzeciw. A. wniosła sprzeciw od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z 1 października 2020 r., sygn. [..], w przedmiocie...
opłaty adiacenckiej., Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału z 23 listopada 2020 r. wezwano wnoszącą sprzeciw do usunięcia braków formalnych sprzeciwu poprzez: podpisanie...

I SA/Po 562/20 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2020-10-13

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Gminy Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia[...] sierpnia 2020 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej...
., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej i przekazano sprawę temu organowi do ponownego rozpatrzenia. Wraz ze sprzeciwem uiszczono wpis w kwocie [...]zł., Wojewódzki Sąd...

I SA/Po 560/20 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2020-10-13

. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze sprzeciwu Gminy Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] sierpnia 2020 r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej...
. nr [...], wydaną w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej i przekazało sprawę temu organowi do ponownego rozpatrzenia. Wraz ze sprzeciwem Gmina uiściła wpis w kwocie [...]zł., Sąd...

IV SA/Po 917/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-02-05

niejawnym sprawy ze sprzeciwu E. P. i L. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] maja 2018 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] maja 2018 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej. Skarżący złożyli również wniosek o przywrócenie terminu...