Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X

II SA/Bd 605/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-11-28

r., nr [...]' oraz w miejsce 'opłaty adiacenckiej' wpisać ' warunków zabudowy'. Postanowieniem z dnia 15 października 2007 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy...
[...] lipca 2007 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej, podczas gdy z treści tych skarg wyraźnie wynika, iż dotyczą one decyzji Samorządowego Kolegium...