Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Łd 139/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-12-17

uwzględniony. W 2012 r. składane były zestawienia sprzedaży oleju opałowego. W zestawieniach są zawarte są dane osób, które zakupiły olej grzewczy na paragon bądź...
można było sprawdzić nabitą wartość, która właśnie dowodzi faktu że został sprzedany olej opławy. Do każdej ilości sprzedanego oleju opałowego posiada oświadczenia, a w 2012 r...

I GSK 3151/18 - Wyrok NSA z 2019-06-06

oraz kontrahenta z 7 i 5 maja 2014 r. Z powyższych dokumentów wynikało, że skarżąca w okresie od grudnia 2012 r. do czerwca 2013 r. sprzedawała olej napędowy grzewczy wyłącznie...
. 37h ustawy o autostradach płatnych poprzez błędną kwalifikację oleju opałowego sprzedanego przez spółkę do celów opałowych, jako paliwa do napędu silników spalinowych...

I GSK 3066/18 - Wyrok NSA z 2019-06-06

dokumentów wynikało, że skarżąca w okresie od grudnia 2012 r. do czerwca 2013 r. sprzedawała olej napędowy grzewczy wyłącznie jednej spółce, a ta nabywała go i zużyła...
płatnych poprzez błędną kwalifikację oleju opałowego sprzedanego przez spółkę do celów opałowych, jako paliwa do napędu silników spalinowych, a w konsekwencji nieuprawnione...

I GSK 2898/18 - Wyrok NSA z 2019-06-06

. Z powyższych dokumentów wynikało, że skarżąca w okresie od grudnia 2012 r. do czerwca 2013 r. sprzedawała olej napędowy grzewczy wyłącznie jednej spółce, a ta nabywała...
płatnych poprzez błędną kwalifikację oleju opałowego sprzedanego przez spółkę do celów opałowych, jako paliwa do napędu silników spalinowych, a w konsekwencji...

III SA/Łd 782/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-02-07

działalność gospodarczą pod nazwą [...] w czerwcu, lipcu, wrześniu, listopadzie i grudniu 2013 r. wprowadził do obrotu na rynek krajowy olej napędowy niewiadomego pochodzenia...
, której przedmiotem był ten sam wyrób akcyzowy (olej napędowy) i ta sama jego ilość, od której następnie została określona kwota opłaty paliwowej do zapłaty. Okoliczność natomiast...

V SA/Wa 241/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-24

przez prokuraturę ustalono m.in., że wskazany podmiot nabywał olej smarowy jako olej napędowy wprowadzony na terytorium RP bez uiszczenia podatku akcyzowego i opłaty paliwowej...
wynika, że olej smarowy kupowany był i tankowany poza granicami RP, m.in. na L. i L. a przeznaczony na rynek wewnątrzwspólnotowy UE z wyłączeniem RP. Olej smarowy...

III SA/Gl 1043/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-28

. o sygn. [...] wynika, że 'T. M. nie dokonywał obrotu olejem opałowym, jedynie w okresie od marca 2011 r. do stycznia 2015r. wystawiał poświadczające nieprawdę dokumenty...
sprawy. Stwierdził, że Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w B. ustalił, że w grudniu 2014 r. podatnik dokonał zakupu oleju napędowego potwierdzonego fakturami VAT...

III SA/Gl 1037/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-28

obrotu olejem opałowym, jedynie w okresie od marca 2011 r. do stycznia 2015r. wystawiał poświadczające nieprawdę dokumenty w postaci faktur VAT na rzekoma sprzedaż oleju...
Drugiego Urzędu Skarbowego w B. ustalił, że w lipcu 2014 r. podatnik dokonał zakupu oleju napędowego potwierdzonego fakturami VAT wystawionymi przez 'B' T...

III SA/Gl 1040/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-28

. W. nie dokonywał obrotu olejem opałowym, jedynie w okresie od marca 2011 r. do stycznia 2015r. wystawiał poświadczające nieprawdę dokumenty w postaci faktur VAT...
, że Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w B. ustalił, że we wrześniu 2014 r. podatnik dokonał zakupu oleju napędowego potwierdzonego fakturami VAT wystawionymi przez ,,B’’ T...

III SA/Gl 1039/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-28

w G. o sygn. [...] wynika, że 'T. W. nie dokonywał obrotu olejem opałowym, jedynie w okresie od marca 2011 r. do stycznia 2015r. wystawiał poświadczające nieprawdę...
przedstawił stan faktyczny sprawy. Stwierdził, że Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w B. ustalił, że w sierpniu 2014 r. podatnik dokonał zakupu oleju napędowego...
1   Następne >   2