Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Lu 426/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-20

2008 r., Organ ustalił, że skarżący wykorzystał olej opałowy 'Ekoterm' niezgodnie z przeznaczeniem. Olej został zużyty do napędu ciągników siodłowych, maszyn i urządzeń...
jest bardzo obszerny i potwierdza w sposób niebudzący wątpliwości, że w 2008 r. skarżący wykorzystał olej opałowy jako paliwo do napędu ciągników siodłowych, maszyn i urządzeń rolniczych...

III SA/Lu 431/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-20

stronie zobowiązanie w podatku akcyzowym za miesiące: [...] 2009 r., W trakcie tego postępowania ustalono, że skarżący wykorzystał olej opałowy '[...]' niezgodnie...
, że w [...] 2009 r. skarżący wykorzystał olej opałowy jako paliwo do napędu ciągników siodłowych, maszyn i urządzeń rolniczych oraz pojazdów samochodowych w ilości 21 824 litrów...

III SA/Lu 435/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-20

zobowiązanie w podatku akcyzowym za miesiące: [...] 2009 r., W trakcie tego postępowania ustalono, że skarżący wykorzystał olej opałowy '[...]' niezgodnie...
z przeznaczeniem. Olej został zużyty do napędu ciągników siodłowych, maszyn i urządzeń rolniczych oraz samochodów osobowych. W w/w decyzji ostatecznej ustalono, że w listopadzie 2009 r...

III SA/Lu 432/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-20

zobowiązanie w podatku akcyzowym za miesiące: [...] 2009 r., W trakcie tego postępowania ustalono, że skarżący wykorzystał olej opałowy '[...]' niezgodnie z przeznaczeniem...
. Olej został zużyty do napędu ciągników siodłowych, maszyn i urządzeń rolniczych oraz samochodów osobowych. W w/w decyzji ostatecznej ustalono, że w [...] 2009 r. ilość...

III SA/Lu 433/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-20

zobowiązanie w podatku akcyzowym za miesiące: [...] 2009 r., W trakcie tego postępowania ustalono, że skarżący wykorzystał olej opałowy '[...]' niezgodnie z przeznaczeniem...
. Olej został zużyty do napędu ciągników siodłowych, maszyn i urządzeń rolniczych oraz samochodów osobowych. W w/w decyzji ostatecznej ustalono, że w [...] 2009 r. ilość oleju...

III SA/Lu 434/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-20

wykorzystał olej opałowy '[...]' niezgodnie z przeznaczeniem. Olej został zużyty do napędu ciągników siodłowych, maszyn i urządzeń rolniczych oraz samochodów osobowych...
, oferowanych na sprzedaż jako olej napędowy, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w L. po wszczęciu postępowania, decyzją z dnia [...] marca 2018 r. określił stronie...

V SA/Wa 90/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-05

opałowego. W ocenie organów nabyty olej napędowy grzewczy został zużyty niezgodnie z zadeklarowanym oświadczeniem, co organy wywiodły z faktu, że dokonując dalszej...
administracji naruszyły art. 37h ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ponieważ błędnie zakwalifikowały olej opałowy sprzedany przez spółkę do celów...

V SA/Wa 89/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-05

z przeznaczeniem oleju opałowego. W ocenie organów nabyty olej napędowy grzewczy został zużyty niezgodnie z zadeklarowanym oświadczeniem, co organy wywiodły z faktu...
.), ponieważ błędnie zakwalifikowały olej opałowy sprzedany przez spółkę do celów opałowych, jako paliwa do napędu silników spalinowych, a w konsekwencji...

V SA/Wa 118/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-11

zapłaty przez spółkę opłaty paliwowej w związku ze stwierdzonym przez organy administracji zużyciem niezgodnym z przeznaczeniem oleju opałowego. W ocenie organów nabyty olej...
października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (t.j. z 2012 poz. 931 ze zm.), ponieważ błędnie zakwalifikowały olej opałowy sprzedany...

V SA/Wa 111/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-05

, że skarżąca w okresie od grudnia 2012 r. do czerwca 2013 r. sprzedawała olej napędowy grzewczy wyłącznie E. Sp. z o.o. w O., a ta nabywała go i zużyła, na wskazanym terenie...
w okresie grudzień 2012 r. - czerwiec 2013 r. sprzedawała olej napędowy grzewczy wyłącznie E. Sp. z o.o. w O., a nabywczyni kupowała go i zużyła, na wskazanym terenie...
1   Następne >   2