Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gl 492/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-19

paliw dla własnych środków transportu. W skład stacji wchodziły cztery podziemne zbiorniki na olej napędowy, przy czym jeden z nich był wyłączony z eksploatacji., W trzech...
zbiornikach podłączonych do odmierzaczy paliw znajdował się olej napędowy, z czego dwa zbiorniki były ze sobą połączone. W chwili kontroli w zbiorniku nr [...]znajdowało...

III SA/Po 32/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-08-17

akcyzowym dotyczące obrotu wyrobami energetycznymi, albowiem prowadząc działalność gospodarczą pod firmą [...] T. ' nabywał olej napędowy niewiadomego pochodzenia bez opłaconej...
paliwo z nielegalnych źródeł i dalej sprzedawane było do drobnych dostawców jako pełnowartościowy olej napędowy, jak również tzw. 'puste faktury' VAT za którymi...

III SA/Gl 493/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-08-10

. W skład stacji wchodziły trzy podziemne zbiorniki na olej napędowy., W trzech zbiornikach podłączonych do odmierzaczy paliw znajdował się olej napędowy (zgodnie z deklaracją...
silnikowe obowiązujących w roku 2016 r.)., Organy podatkowe wykazały, iż D. U. kupując w październiku 2016 r. od kontrahenta 'B' Spółka o.o. olej napędowy wszedł...

I SA/Ke 265/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-02-22

listopada 2019 r. Naczelnik Ś. Urzędu Celno-Skarbowego utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji., Przyjmując, że kontrolowany podmiot posiadał olej napędowy...
, a ustalenie jego dostawcy nie było możliwe. Nie budzi wątpliwości fakt, że podatnik posiadał olej napędowy, którego nabycie dokumentował ww. fakturami, co potwierdził...