Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Po 69/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-22

jest bowiem uwzględnienie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem był olej silnikowy oraz ilości tego oleju, od których podatnik...
powstania zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym. Strona będąc w posiadaniu odbarwionego oleju opałowego, od którego na wcześniejszym etapie obrotu nie uiszczono podatku...