Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X

II SA/Wr 106/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-06-06

na olej opałowy, jest co najmniej przedwczesna. Zgodnie bowiem z § 136 ust. 1 rozporządzenia technicznego pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwo...
stałe i pomieszczenia składu paliwa i żużlowni oraz pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na olej opałowy i pomieszczenia magazynu oleju opałowego powinny...

II SA/Ol 335/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-07-01

, wielokrotnie zmienił przeznaczenie wyrobu akcyzowego w postaci oleju opałowego, poprzez jego sprzedaż z przeznaczeniem do napędu silników wysokoprężnych, narażając...

II SA/Gd 106/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-06-18

i magazyny oleju opałowego, a także zamknięcia otworów w tych elementach, powinny mieć klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż dla ścian wewnętrznych El 60 min...
skład opału w postaci węgla i drewna opałowego. Stan ten sprzeczny jest z § 220 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie...