Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Województwa X

I GSK 1250/19 - Wyrok NSA z 2020-02-27

nie ujawniła przed organem wszystkich źródeł przychodów., Strona w toku postępowania przedłożyła zaświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz zaświadczenie...
miesięcznych przychodów. Skarżąca nie ujawniła, zatem przed organem wszystkich źródeł przychodów. W konsekwencji uznać należy, że przedstawiona przez skarżącą sytuacja finansowa...

I SA/Ol 179/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-04-11

miesięcznych przychodów - co oznacza, że strona nie ujawniła przed organem wszystkich źródeł przychodów., Strona w toku postępowania przedłożyła zaświadczenie o braku...
znacznie przekraczają wykazaną przez stronę kwotę miesięcznych przychodów. Skarżąca nie ujawniła zatem przed organem wszystkich źródeł przychodów. W konsekwencji uznać należy...

III SA/Łd 1225/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-05-19

oraz osiągnięcie w okresie ostatnich trzech lat (2006, 2007, 2008), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, łącznego przychodu netto ze sprzedaży produktów...
, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, potwierdzające wysokość osiągniętego przychodu w latach 2006, 2007, 2008 w wysokości nie niższej...

I SA/Op 16/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-03-30

dla waluty BTC oraz usługi najmu serwera. Zmodyfikowano natomiast źródła przychodu poprzez usunięcie pozycji dot. przychodów z tytułu najmu serwera. Jako nową usługę wykazano...
. Zmodyfikowano natomiast źródła przychodu poprzez usunięcie pozycji dot. przychodów z tytułu najmu serwera. Jako nową usługę wykazano w dwóch pozycjach udostępnianie mocy...

I SA/Ol 576/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-11-18

na wcześniejszym etapie oceny dokumenty finansowe stanowiące załącznik nr 14 wskazywały na bardzo niską dochodowość przedsiębiorstwa wnioskodawcy - przychody z działalności...
(obligatoryjne) nr 8 'Trwałość projektu' nie zostało spełnione., W uzasadnieniu wskazano, że wartość projektu wielokrotnie przekracza przychody przedsiębiorstwa wnioskodawcy...

I SA/Go 251/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-09-12

przychodów. W ich opinii wnioskodawca nie gwarantuje wykonalności finansowej przedmiotowego projektu głownie z powodu nie osiągania przychodów. Kapitał spółki...
finansowania są niewystarczające, a wnioskodawca nie deklaruje ani przychodów, ani posiadania innych własnych środków na realizację projektu., Podkreślono, że zgodnie...

III SA/Łd 1035/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-12-20

pełnomocnik Spółki wyjaśniła, że według informacji uzyskanej od Spółki nie prowadzi ona w chwili obecnej działalności i w związku z tym nie generuje przychodów...
z tym nie osiąga przychodów, nie posiada lokat bankowych, więc nie jest w stanie przedstawić wyciągów bankowych obrazujących stan tych lokat. Strona oświadczyła...

I SPP/Go 25/22 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-07-05

księgi przychodów i rozchodów KM za 2022 r., deklaracje męża dla podatku od towarów i usług za luty, marzec i kwiecień 2022 r., wyciągi z pięciu rachunków bankowych...
deklaracji podatkowej PIT-36L wynika, że w 2021 r. prowadzona przez K.S. działalność zanotowała: przychód 192.997,61 zł, koszty uzyskania przychodu 137.439,35 zł...

I SA/Go 445/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-01-31

z potencjalnym brakiem zaplanowanego poziomu w ramach realizacji nowych usług będących efektem projektu. Wykazana przez Skarżącego wartość przychodów i założona rentowność wskazują...
lub choćby uszczegółowionych informacji w zakresie odniesienia się do struktury kosztów i przychodów w ujęciu jednostkowym, a także wskazania struktury wartości sprzedaży...

I SA/Go 331/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-11-09

w związku z postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym na wniosek Organu. Z dołączonego do pisma zeznania za rok 2020 (PIT-36) wynika z kolei, iż koszty uzyskania przychodu...
[...] marca 2022 r. zbiorczego podsumowania Księgi przychodów i rozchodów firmy K. za rok 2021 wynika, że Strona poniosła z tytułu prowadzonej przez siebie działalności...
1   Następne >   +2   +5   8