Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

I OSK 631/10 - Wyrok NSA z 2010-10-22

obejmować czyny podlegające ujawnieniu w oświadczeniach składanych przez osoby, które pełniły służbę w WSI lub były zatrudnione w WSI, a także byłych żołnierzy i byłych...
obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W Raporcie należało także ujawnić informacje o osobach zajmujących kierownicze stanowiska...

I OSK 1495/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-09

czyny podlegające ujawnieniu w oświadczeniach składanych przez osoby, które pełniły służbę w WSI lub były zatrudnione w WSI, a także byłych żołnierzy i byłych...
obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W raporcie należało także ujawnić informacje o osobach zajmujących kierownicze stanowiska...

I OSK 3271/14 - Wyrok NSA z 2016-06-30

, form i metod realizacji zadań, zgromadzonych informacji w tym również danych statystycznych, których żąda Fundacja. Ujawnienie tychże danych statystycznych stanowi...
w rzeczywistości ujawnienie zainteresowań operacyjnych SKW. Uzyskana w ten sposób informacja zostanie poddana dokładnej analizie obcych wywiadów, w wyniku...

I OSK 1681/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-07

i przetwarzanie danych telekomunikacyjnych, współpraca z osobowymi źródłami informacji, kontrola operacyjna, zakup kontrolowany, kontrolowane przyjęcie lub wręczenie korzyści...
Administracyjnym przy drzwiach zamkniętych z uwagi na możliwość ujawnienia informacji niejawnych., Sąd oddalił wniosek o rozpoznanie sprawy przy drzwiach zamkniętych, nakazując...

I OSK 2187/15 - Wyrok NSA z 2017-06-27

musi być rozumiana jako źródło informacji publicznej, tylko w takim zakresie, jaki wynika z łącznego wykonywania zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem lub majątkiem...
, a tym samym nie spełnia przesłanek z art. 61 ust. 1 Konstytucji niezbędnych do uznania jako źródło informacji publicznej., Następnie podano, że niezależnie od powyższych zadań...