Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Rada Radców Prawnych X

VI SA/Wa 9/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-08-18

Apelacyjnego fakt złożenia niezgodnego, z prawdą oświadczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach...
treść wystawionej skarżącemu opinii i orzeczenie Sądu Apelacyjnego stanowią dwa różne źródła wiedzy o skarżącym, i pod tym względem są ze sobą sprzeczne. Skarżący winien mieć...