Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej X

I SA/Wa 980/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-18

. Z tych względów Układ nie mógł stanowić źródła obowiązującego prawa i samoistnej podstawy do uregulowania skutków prawnych dotyczących stosunków własnościowych. Organ podkreślił...
niesporną - działał on w zaufaniu do wpisów ujawnionych w księgach wieczystych (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych wynikająca z treści art. 5 uokwih)., W związku...

I SA/Wa 3210/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-08-18

pod uwagę porządku dziedziczenia po ujawnionych w księdze wieczystej właścicielach nieruchomości G. K. i P. L., co doprowadziło do wadliwego naliczenia udziałów w zaskarżonej...
nieruchomości, stąd aż do momentu wpisania się Skarbu Państwa do księgi wieczystej na podstawie oczywiście wadliwej i nieostatecznej decyzji z 2002 roku ujawnieni...

I SA/Wa 153/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-06

, która jednak nie została ratyfikowana oraz ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Z tych względów Układ nie mógł stanowić źródła obowiązującego prawa i samoistnej podstawy do uregulowania skutków...
, konstytuującego sprawę administracyjną, w przypadku ujawnienia braku podstaw do wydania decyzji pozytywnej, tj. stwierdzenia przejścia własności na Skarb Państwa, uzasadnione staje...

I SA/Wa 1828/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-29

układów oznaczało, że obce rządy zgodziły się na wynegocjowane kwoty, które miały stanowić źródło finansowania roszczeń ich obywateli. Układy w sposób wyraźny przerzuciły...
na gruncie przepisów ustawy z 1968 r. decyzja, skoro miała stanowić podstawę ujawnienia w księdze wieczystej tytułu własności Skarbu Państwa do nieruchomości, winna...

I SA/Wa 277/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-17

. akt [...] objął A.S. (w księdze wieczystej został ujawniony w dniu 18 listopada 1994 r.), który urodził się dnia 21 października 1911 r. w Krakowie, a zmarł 17 marca 2010...
te ani nie zostały ratyfikowane, ani nie zostały opublikowane, w związku z czym nie stały się składnikiem formalnie obowiązującego systemu źródeł prawa, wywołującym...